25 jaar geleden in Vrede

100 x Vrede

Het is de goede gewoonte verjaardagen te vieren. Het verschijnen van het honderdste nummer van ons tijdschrift is zeker zoiets dat niet ongemerkt mag voorbijgaan. Het is zeker het moment om al de gekende en ongekende vrienden van ons blad, zij die op de één of andere manier aan de opstelling of de verspreiding van “Vrede” meegewerkt hebben, bij deze gelegenheid zeer hartelijk te danken. We hadden eerlijk gezegd ook voor hen dit nummer mooier. beter en omvangrijker willen maken. Uiteindelijk hebben we er echter de voorkeur aan gegeven geleidelijk aan verder te gaan. Een blad als “Vrede” uitgeven, blijft in ons land, wanneer geen financiële groepen in uw rug duwen, een hele opdracht. De korte geschiedenis van ons blad is er het bewijs van. Dat we ondanks alles stand gehouden hebben en alle moeilijkheden ten spijt er op vooruit gegaan zijn danken we zeker aan de talrijke vredesmilitanten die ons op de een of andere wijze geholpen hebben.

Er is heel wat weg afgelegd om tot het blad te geraken dat we vandaag kennen. We hebben hoogten en laagten gekend en heel wat moeilijkheden. Het was in 1953 dat de eerste nummers van “Vrede” van de pers kwamen. Na een tweetal nummers was de kous echter af. In 1954 kwam er een nieuwe start doch het bleef opnieuw slechts bij enkele nummers. Vanaf 1955verscheen “Vrede” op initiatief van de B. U. V. V. -Antwerpen maar dan geroneotypeerd maar slechts tot eind 1956.

Het was in maart 1958 dat afdeling Oostende besloot “Vrede” opnieuw uit te geven. Onze vrienden F. Kesteloot, A. De Smet namen hiervoor het initiatief. Rosa Michaut stelde zich ter beschikking voor de opmaak van deze eerste gestencileerde uitgaven en Mevr. E. Verbeeck zorgde voor het beheer. Na vijf nummers werd reeds overgeschakeld naar een gedrukte uitgave om van af maart 1965 als definitief maandblad te verschijnen.

Het is duidelijk dat het sindsdien niet steeds van een leien dakje gelopen is. Dank zij de onbaatzuchtige medewerking van talrijke vrienden is “Vrede” er echter bestendig op vooruitgegaan. leder jaar kwamen een nieuw aantal lezers de vorige vervoegen. 1970 is zo tot een hoogtepunt uitgegroeid. Kwa inhoud, opmaak, aantal medewerkers en verspreiding is “Vrede” stilaan een blad geworden dat zijn plaats veroverd heeft tussen de tijdschriften in Vlaanderen.

Dit honderdste nummer moet nu het vertreksein zijn voor een brede kampagne waarvoor we op de medewerking van al onze lezers rekenen. Ook uw steun, waarde lezer, is ons hiervoor onontbeerlijk

Februari 1971