“De ervaren gids”

Onze “grote gids” Jean-Luc Dehaene, heeft zijn standpunt nog eens in de verf gezet. Terugkomend van de Europese top te Madrid is hij regelrecht naar het Kerstkonvent (16/12/’95) van de CVP gestapt waar hij, tijdens het feestbanket, zijn waarheden nog eens verkondigde. En deze luidden : “De maatschappij de 21s,e eeuw inloodsen zal even moeilijk zijn dan de heropbouw vijftig jaar geleden. Verworven rechten en zekerheden moeten in vraag worden gesteld”. Zonderlinge vergelijkingen. Zonderling dat een “ervaren gids” geen onderscheid kan maken tussen de gevolgen van een verschrikkelijke oorlog en een periode waarin wetenschap en technologie een ongekende ontwikkeling hebben gekend, en nog kennen. Een vooruitgang zonder resultaat voor de overgrote meerderheid van de bevolking. Een periode waarin de rijken rijker en de armen armer worden en waarin stelselmatig wordt geknaagd aan de verworvenheden die na de oorlog afgedwongen werden. Een periode waarin duizenden miljarden dollar, via belastingvrije paradijzen, in de zakken van enkelen terecht komen. Mogelijks kan de op 15 december gepubliceerde studie van de Konferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling aan de “ervaren gids” enige opheldering brengen.

De multinationale ondernemingen verwezenlijkten twee derde van de wereldhandel en de helft hiervan komt voort uit de transferten tussen de filialen van dezelfde groep. De 250.000 filialen van de multinationals (er zijn er ongeveer 40.000) verwezenlijkten een zakencijfer per jaar van 5.200 miljard dollar (± 106.000 miljard Bfr.). Maar de V.N. gaat er van uit dat deze tendens nog zal toenemen gezien de direkte investeringen van de multinationals in het buitenland, die in 1995 235 miljard dollar bereikten.

Meteen weet de “ervaren gids” aan wie hij offers moet vragen. Daar blijft hij echter met de handen af, zoals de klassieke media ten andere die het niet nodig oordeelden dit bericht bekend te maken.

A.D.S.