Geloofwaardigheidsprobleem

Het Europa dat in de maak is ligt voor de meeste mensen ver van hun bed. Niet zonder reden. De gewone man heeft tot heden weinig positiefs ervaren van de Europese constructie. De 18 miljoen werklozen in de lidstaten en de ± 50 miljoen mensen die met een inkomen moeten leven dat onder het levensminimum ligt roept vragen op. Het sociaal Europa, waarover iedereen wel spreekt, blijkt niet de eerste zorg te zijn van de onderscheiden regeringen. Gaat het niet van kwaad tot erger?

De feiten tonen aan dat de nagestreefde eenheidsmunt, waarvoor in alle landen de werkers hard moeten inleveren, ook al geen garantie is voor een betere toekomst. En het Europees parlement dat eigenlijk door een kritische houding zo wat de waakhond zou moeten zijn van de openbare opinie, blijkt, op enkele uitzonderingen na, ook al niet goed geplaatst om het vertrouwen van de bevolking te winnen.

Nog recent werd door Magda Aelvoet (Agalev), Jaak Vandemeulebroecke (VU) en Anne Van Lancker (SP) een amendement ingediend om in de toekomst de 626 parlementsleden nog slechts op basis van de voorgelegde reisdocumenten te vergoeden. Vandaag ontvangen deze voor een reis naar Straatsburg of Brussel een forfaitaire vergoeding van 30 fr. per kilometer voor afstanden tot 400 km. Bijkomende kilometers worden vergoed aan 15 fr. De parlementsleden krijgen bovendien een verblijfsvergoeding van 8.459 fr. per dag aanwezigheid en forfaitaire bedragen voor algemene kosten zoals papier, postzegels, telefoon (119.704 fr.) en voor medewerkers (345.208 fr.) per maand. Deze bedragen worden bovendien jaarlijks geïndexeerd. De eigenlijke wedde van de Europese parlementsleden staat gelijk met die van een parlementslid van het land dat zij vertegenwoordigen.

Van de 626 parlementsleden stemden er slechts 32 voor het amendement, 328 stemden tegen en 112 waren gewoon afwezig!

Komt daarbij dat de commissarissen van de Europese Commissie met een wedde naar huis gaan van meer dan 7 miljoen frank per jaar en dus zeker ook niet te beklagen zijn. Is het dus niet normaal dat de Europese instellingen als weinig geloofwaardig bij de openbare opinie overkomen?

A.D.S.

Ja… zei Petrus… je zult waarschijnlijk in het T. V. -nieuws van vrijdag 10 mei ook ex-C. V. P. -voorzitter Johan Van Hecke gezien en gehoord hebben. Van op zijn bank reageerde hij als volgt op een spreker die een pleidooi hield voor een belasting op de grote vermogens. “.Nog voor zo’n wet gestemd is zijn de rijken met hun geld reeds het land uit”, zegde de C.V.P.-voorzitter. Wat een bekentenis! Bewijst dit niet dat noch regering of parlement maar de kapitalisten ’s lands politiek bepalen ? Bevestigt dit niet dat men met de “volmachten” en wat ze de “modernisering van de sociale zekerheid” noemen niet de rijken maar de kleine man willen doen opdraaien ?