T.V.-perikels

Gelezen in “De Standaard” (12/3/96) als aanhef van een editoriaal over de huidige T.V.-perikelen: “VTM is een commerciële zender, niet de kijkcijfers of het kijkplezier, maar de centen vormen het ultieme doel van de aandeelhouders”.

Juist gezien. Maar de schrijver zal wellicht uit het oog verloren hebben dat ook voor zijn en andere kranten, ook radio- en T.V.-ketens, deze princiepen gelden. Ondertussen wordt onder de T.V.-ketens, de strijd om de kijkcijfers gevoerd. Want kijkcijfers bepalen de hoeveelheid en de prijs van de advertenties. Om deze te bereiken telt de kwaliteit niet, zodat kijkers en personeel hiervan de eerste slachtoffers zijn. Bij VTM stapten de algemene directeur Luc De Leersnijder en de directeur informatie Gaby Feyaerts op omdat zij zich niet konden verzoenen met de door de beheerraad uitgestippelde lijn. VT4 (waarop de VUM – De Standaard een optie heeft van 30 % van de aan delen) kende vorig jaar een verlies van 600 miljoen frank maar wil met de steun van het moederbedrijf SBS met alle middelen zijn plaats veroveren onder het kijkerspubliek. Commerciële radio blijkt hierbij een nieuw objectief. De betaalzender Filmnet (Supersport) komt met grof geld, met de medewerking van de Italiaanse betaalzender Finnenvest van Silvio Berlusconi, een aantal sportwedstrijden weghalen van het BRTN-scherm zonder zich om de belangen van de sport, of de sport liefhebber, te bekommeren. Op Europees vlak fusioneren de Duitse uitgever Bertelsmann en de T.V.-keten CLT (Luxemburg) en worden meteen de grootste van Europa. Een nieuwe concurrentiestrijd kan beginnen. Uit dit alles blijkt dat de kijker, de lezer, gans het gebeuren in de media kritischer moet gaan bekijken.

Een begrijpend gebaar tegenover de kleine progressieve pers die hem geen
vluchtig nieuws maar achtergrondinformatie brengt, is hierbij een dringende noodzaak, (ads)