TE ZOT… OM LOS TE LOPEN

T

oen de nationale voetbalploeg te Abidjan een wedstrijd verloor schreef het weekblad “La voie” dat de oorzaak hiervan moest gezocht worden in de aanwezigheid op de tribunes van de president. Hiervoor werd Freedom Neruda (wat een naam), secretaris-generaal van de betrokken krant ter verantwoording geroepen en… “voor smaad aan het staatshoofd” veroordeeld tot twee jaar gevangenis en 30.000 fr. boete. Freedom Neruda is de derde medewerker van “La Voie” die terecht staat. Voordien waren Abou Drahamane, de directeur van het weekblad en de journalist Koie Emmanuel, voor hetzelfde “misdrijf” tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ondertussen worden de regering van Ivoorkust en de president door het westen aanzien als voorbeelden voor de demokratie in Afrika…

T

ijdens de recente Europese top te Madrid heeft de Duitse kanselier Helmut Kohl nogmaals zijn slag in huis gehaald. Zijn collega’s gingen eens te meer door de knieën. De reeds lang aangekondigde Europese munt zal geen ECU maar Euro worden. Men weet nog niet of het Euromark, Eurofrank, Europese taks, Eurolire of iets dergelijks gaat worden. We zijn echter op de “goede” weg in de richting van het modieuze Eurogedoe. Je kunt het reeds over alles en nog wat vinden… Eurotransport, Euro-wash, Euro-bank, Euro-sun, Euro-toerisme, Euro-shoe, Euro-video, Euro-dollar, Euro-gift, Euro-mazout, Euro-bank… Kortom veel Euro-show die als een rookgordijn wordt opgetrokken om de mensen in slaap te wiegen.

I

n een pas gepubliceerde biografie van de beroemde zangeres Elisabeth Schwarzkopf heeft de auteur Alan Jefferson, en vriend van wijlen Walter Legge – echtgenoot van Schwarzkopf en gewezen baas van het bedrijf EMI, er op gewezen dat de in Duitsland geboren sopraan een geestdriftig lid was van de nazipartij. Hieruit blijkt bovendien dat ze uitstekende betrekkingen onderhield met de hoogste machthebbers van het Duitse Rijk. Na de oorlog had Schwarzkopf alle politieke activiteiten tijdens de oorlog ontkend. In 1992 werd ze nog door koningin Elisabeth II bedacht met de onderscheiding “Dame of the British Empire”…

I

n zijn boek “De agusta crash” vestigt de schrijver Rik Van Cauwelaert eveneens de aandacht op de affaire waarin een twintigtal verouderde Mirage gevechtsvliegtuigen betrokken waren. Hierop werden op initiatief van Defensie moderniseringssystemen geplaatst, Mir Sip genoemd. Hiervoor werd een prijs

voorzien van 3,5 miljard frank. De operatie werd toegespeeld aan het Belgische bedrijf Sabca dat onder kontrole staat van Dassault Belgique Aviations. De ingreep zou uiteindelijk tot 14 miljard frank opgelopen zijn. Enkele jaren later verkocht de Belgische regering dezelfde vliegtuigen, na een tussenkomst van Sabca, voor amper 1,6 miljard frank aan Chili. Begrijpe wie begrijpen kan?

T

onga, een koninkrijk in Polynesië, is een land met 200.000 inwoners verspreid over 171 eilanden in de Stille Zuidzee. Het beschikt over een parlement met dertig afgevaardigden. In dit gewezen Brits protectoraat, dat in 1970 onafhankelijk werd, worden door de adel 9 parlementszetels verkozen, het gewone volk (zo’n 50.000 geregistreerde kiezers) mag eveneens 9 zetels aanwijzen. De resterende 12 worden toegewezen aan kabinetsleden benoemd door Koning Taufa’ ahoutripou IV. Bij de door de adel in het distrikt Nuias te verkiezen zetels was er een staking van stemming tussen twee kandidaten. De zaak werd opgelost door het opgooien van een munt.

I

n het Vlaams Blok dat zich steeds meer in de brede lagen van de bevolking aanvaardbaar tracht te maken door zich als een democratische partij voor te stellen zijn er er, naast de racistische ideologie, ook monarchis-tische trekjes. Zo is Karel Dillen voor zijn leven als voorzitter aangesteld en is het ook hij die ten gepaste tijde zijn opvolger zal aanwijzen. Ondertussen roepen ze “leve de republiek”.

C

onstantin Melnick, de adviseur van de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken, Michel Debré, heeft in het voorwoord van de roman “De dood was hun missie” bekend gemaaktdat tijdens de oorlog in Algerije tussen 1958 en 1961 honderden mensen door de contra spionage diensten werden vermoord. Alleen al in 1960, schrijft Melnick, werden 135 mensen door leden van de buitenlandse contra spionage dienst omgebracht. “Het uur is gekomen om de schuld van de Staat in deze onaanvaardbare dwalingen toe te geven” voegt hij er aan toe. Ondertussen hebben vele mensen hun leven verloren…

M

en zal zich herinneren dat de Franse premier Alain Juppé, ondanks dat hij eerste minister is, zich vorig jaar tot burgemeester van Bordeaux liet verkiezen in opvolging van Chaban Delmasse. Bestuurders

van openbare gebouwen: bejaardentehuizen, hospitalen, scholen en burelen van de administratie schrokken zich, voor enige dagen, een bult toen arbeiders kwamen opdagen met het nodige materiaal om foto’s op te hangen. Burgemeester Juppé had namelijk besloten, zoals dit voor een president het geval is, in alle stadslokalen zijn foto op te hangen. Over pretentie gesproken.

M

inister Chabert, van de Brusselse Gemeenschap, heeft er iets op gevonden om de werkloosheid te bestrijden. Hij is met het voorstel komen opdagen om in Brussel een Casino op te richten …

S

tefaan De Clerck, minister van justitie, wil met een delegatie van tien parlementsleden, een reis naar de V.S. organiseren om er de gevangenissen te bezoeken en het Amerikaans rechtssysteem te bestuderen.

De Clerck beweert wel dat het ondenkbaar is de privatisering van de gevangenissen uit te proberen maar dat er wel gedacht wordt aan de uitbesteding van het onderhoud en de maaltijdleveringen. Toch privatiseren dus … Op de reis was een kostprijs geplakt van 2,5 miljoen frank a.u.b. Met reden werd door de kamer geprotesteerd. Jammer genoeg niet tegen het doel van de reis maar tegen de kostprijs.

D

De bakstenengroep “Aimé De Simpel”, volksvertegenwoordiger van de VLD, die in 1994 tot manager van het jaar verkozen werd, heeft zijn firma, voor een royaal bod, overgelaten aan de Britse overnemer Hantson.

De Simpel verkocht 50,1 % van zijn aandelen aan 2.819 fr. per aandeel wat 66 % meer uitmaakt dan de prijs van het aandeel op de beurs de dag voor de verkoop (1.800 fr.). Met de klap werd De Simpel een miljard rijker. Maar De Simpel legt bovendien niet al zijn eieren in een korf. Naast zijn zitje in de Kamer en als gemeenteraadslid van Kortemark heeft hij nog 56 bestuursmandaten in verschillende vennootschappen. Bij de recente verkiezingen moest hij zich verantwoorden voor buitengewone uitgaven die niet in zijn verkiezingsuitgaven werden overgegeven. Ook voor het uitvoeren van werken aan zijn villa zonder bouwvergunning wordt hij op het matje geroepen. Voor beide zaken besloot de kommissie vervolgingen van de Kamer de parlementaire onschendbaarheid op te heffen. Maar als je geld hebt…