40 jaar Vrede

Duw mee aan de kar!

Informatie is een machtig wapen. De financiële groepen gebruiken de grote middelen om de openbare opinie te beïnvloeden.

“Vrede” kan slechts op zijn lezers een beroep doen om het tijdschrift beter te verspreiden.

Duw dus ook aan de kar. Werf onder je vrienden of familieleden een nieuwe abonnee voor “Vrede”.

Ook een bijdrage in het “Vredesfonds:‘ wordt ten zeerste op prijs gesteld!

Dank bij voorbaat!

100 nieuwe abonnees!

Dat was het streefdoel dat we ons hadden gesteld. We hebben totnogtoe 1/3 van dit cijfer bereikt. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel. We hebben uw hulp nodig.

Terugstuurstrook

Lezer,

Naam…………………………………………………………………………………………………………………….

Voornaam……………………………………………………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………………………………….

werft één nieuwe abonnee aan:

1) Naam…………………………………………………………………………………………………………………….

Voornaam……………………………………………………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………………………………….

en ontvangt gratis de volgende publicatie (kies uit het aanbod – zolang de voorraad strekt):

0   De sociale gevolgen van de structurele aanpassingsprogramma’s in Afrika José Gavilan, 57 blz.

0   De samenzwering tegen de Spaanse Republiek Albert De Coninck, 58 blz.

0   Groene conflicten, veiligheid breed bekeken Ludo De Brabander, 182 blz.

0   Dossier. Shell in Nigeria

0   Hoe koud was de Vrede?