TE ZOT… … OM LOS TE LOPEN

H

et stadsbestuur van Parijs heeft tussen 1990 en 1996, voor rekening van verkozenen en functionarissen, die met auto’s van de stad – dikwijls ten private titel – verantwoordelijk waren voor verkeersovertredingen voor 42 miljoen frank aan boetes betaald.

O

p 18 april 1996 bombardeerde het Israëlische leger het UNO-kamp in Cana (Zuid-Libanon) waarbij 105 burgers werden gedood. De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft Israël op 13 juni verzocht een bedrag van 1,7 miljoen dollar te betalen als schadevergoeding. Uiteindelijk gaat het hier toch maar om een peulschil waaruit nog maar eens blijkt dat men er van uitgaat dat sommige mensen minder waard zijn dan andere. Israël weigert niettemin deze schadevergoeding te betalen.

D

e grote baas van de New York Times Arthur – Hays Sulze-burger, verbood in 1954 zijn journalist, Sydney Gruson, nog een voet te zetten in Guatemala. Een normaal geval? Neen, want nu blijkt dat deze beslissing genomen werd in opdracht van Allen Dulles, de toenmalige chef van de CIA. De betrokken journalist zou namelijk in Mexico aanwezig geweest zijn op een receptie waaraan Tsjechische diplomaten deelnamen. Sulzeburger beloofde toen aan Dulles alle artikels van Gruson nauw te controleren. Dit is een bewijs dat bevestigt dat de rechtse militairen in Guatemala tijdens hun vuile oorlog, die zesendertig jaar duurde en waarbij 100.000 mensen het leven verloren, op de steun van de CIA en de Verenigde Staten konden rekenen.

D

e miljoenen dokters, leraars en personeel van de staatsbedrijven in Rusland die met maanden vertraging hun loon ontvangen mochten zich op dinsdag 8 juli in een TV-toespraak van president Jeltsin verheugen. Met de “grootste” ernst kondigde hij aan dat zij hun achterstallige lonen zouden ontvangen maar dit op 31 december e.k.

E

lk van onze ministers voert graag een nummertje op om in de kijker te komen. Defensieminister Poncelet, je weet de man die steeds klaagt dat zijn budget voor defensie veel te laag is, had er ook iets op gevonden. Om er de nadruk op te leggen dat de “humanitaire acties” de belangrijkste zorg zijn van het leger liet hij in de militaire optocht van 21 juli vanzelfsprekend 357 Belgische blauwhelmen opstappen. Maar dit was niet genoeg. Ook blauwhelmen, soldaten uit Rusland, Slovakije, Oekraïne, Tsjechië,

Jordanië, Pakistan en Polen waren uitgenodigd om mee op te marcheren. Mag er gevraagd worden hoeveel dit grapje van minister Poncelet aan de gemeenschap gekost heeft? Bovendien is dit soort militaire defilés op 21 juli, wat toch enkele miljoenen kost, in vredestijd niet overbodig?

N

adokula Mobutu, de zoon van de ex-president van Zaïre, werd op 12 juni in België aangehouden voor de uitgave van een cheque zonder dekking voor een waarde van drie miljoen bfr. en dit voor rekening van de transportmaatschappij Lusen Air Congo. De zoon Mobutu werd na betaling van een borgsom van drie miljoen vrijgelaten. De betaling werd uitgevoerd van uit Marokko waar papa Mobutu op zijn renten leeft. Wie over geld beschikt, vanwaar dit ook komt, kan dus nog wei wat bereiken.

D

e Zweedse premier is, na een opiniepeiling bij 8000 leerlingen tussen twaalf en achttien jaar, tot een onthullende vaststelling gekomen. Slechts 60 % onder hen wist iets over de nazigruwelkampen uit de tweede wereldoorlog. 47 % was de mening toegedaan dat de democratie voor Zweden de beste oplossing is maar 8 % dacht het tegenovergestelde. 12 % verklaarde meermaals naar naziliederen geluisterd te hebben en 12 % verklaarde dat “de joden een te grote rol spelen in de huidige samenleving”. De meeste kinderen zegden van hun grootouders nooit iets gehoord te hebben over de oorlog. Zweden was natuurlijk neutraal maar dit heeft het land niet belet concessies te doen aan de nazis. Het is slechts nadat kort geleden aan het licht kwam dat Zwitserland een dubieuze rol speelde met de nazis dat eveneens bekend werd dat Zweden, in ruil voor goud dat de nazis gestolen hadden van de oorlogslachtoffers, ijzermineralen bestemd voor de Duitse oorlogsmachine leverde. Hierover sprak de Zweedse premier niet.

D

e ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben op 16 juni jl. beslist de bevriezing van hun humanitaire betrekkingen met Cuba met zes maand te verlengen er van uitgaande dat de situatie inzake mensenrechten niet verbeterd is. De bevriezing van de coöperatie met Havana werd, op voorstel van Spanje, in december 1996 door de vijftien beslist. Het ziet er echter naar uit dat dit vanwege de Europeanen nogmaals een gebaar is t.o.v. de Verenigde Staten. Dit land dat Cuba sinds meer dan dertig jaar met een embargo onder economische druk plaatst, wil dit embargo nog verstrakken.

O

p 1 mei 1997, tijdens de verkiezingen van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) te New York werd Peru opgenomen als lid van de commissie voor mensenrechten die zijn zetel heeft in Genève. Dit voor een periode van drie jaar. Dat er in het Peru van president Fujimori mensen worden onderdrukt, heel wat mensen werden en worden vermoord, duizenden mensen in ontoelaatbare omstandigheden worden opgesloten en Peru 45 % armen heeft waarvan 20 % extreem arm, schijnt voor de VN-leden de minste zorg te zijn. Hoe rijm je dat tesamen?

N

aar mate ge rijk of arm bent … Jean-Francois Mancel is de gewezen algemene secretaris van de RPR, de partij van de Franse president Chirac, maar tevens voorzitter van de algemene raad van het departement l’Oise. In 1996 kwam het parket tot de vaststelling dat deze man, als voorzitter, 1,4 miljoen F.fr. had uitgegeven onder de rubriek “publieke relaties” tussen ’89 en ’92. Een onderzoek bracht aan het licht dat minstens 400.000 F.fr. hiervan een familiaal karakter hadden. De rechtbank van Beauvais besloot niettemin de zaak te klasseren op voorwaarde dat J.F. Mancel deze “speciale” uitgaven zou terug betalen. Zo was hij er zonder straf vanaf. Op 17 januari 1997 werd Frangoise, een moeder met beperkte inkomsten aangehouden om een stukje vlees te hebben gestolen voor haar twee kinderen. Op 5 februari werd ze, door een begrijpende rechter, te Poitiers vrij gesproken omdat hij er van uitging daat ze uit nood gehandeld had. Het openbaar ministerie ging echter in beroep en ze werd veroordeeld tot een boete van 18.000 fr. met uitstel. Leg de twee zaken naast elkaar en denk er aan dat men dit een onafhankelijke rechtspraak noemt.

D

e Franse president Chirac schouwde op 14 juli jl. met fierheid de nieuwe gevechtstank Ledere. Deze weegt 60 ton, wordt slechts door drie man bemand, steekt vol elektronische apparatuur, ontwikkelt op alle terreinen een snelheid van 40 km per uur en kan, al rijdende, een doel treffen op 3 km afstand. Het prijskaartje van dit nieuwe moordtuig is ± 180 miljoen B.fr. De regering Juppé heeft het aantal bestelde tanks reeds tot 420 exemplaren verminderd. De Golfstaat Abou Dhabi, die heel wat rijker is, kocht er 436 maar, met het akkoord van de vorige regering, werden deze met verlies verkocht. En… zo wordt er geld door deuren en vensters gegooid terwijl een belangrijk deel van de bevolking de buikriem moet toehalen.