België in de wereld

België wapenland

Dank u Jean-Marc Conerotte en twee andere onderzoeksrechters die op 18 maart 1997 bij ene Mare Muller, een beruchte internationale smokkelaar, acht ton wapens in beslag namen. De wapens werden wellicht verspreid naar de Algerijnse terreurgroep GIA en naar de Belgische onderwereld. Vroeger al doken wapens van hem op bij de IRA.

Eigenaardig toch dat die man blijkbaar in het verleden zo afgeschermd kon worden. Het netwerk dat in verband met de wapenhandel werd blootgelegd liep via Nederland, Duitsland en Frankrijk. Een wapenopslagplaats van GIA werd in het Groot-Hertogdom Luxemburg ontdekt. Reden misschien om te gaan hokken in een 2 ha groot en ommuurd domein in Harmegnies, tussen Bergen en de Franse grens. Het betreft een schakel in een wereldomspannend netwerk van wapenhandelaars in Israël, Groot-Brittannië, Duitsland, Zuid-Amerika, Verenigde Staten, Roemenië en recent vooral ook Oost-Europa. In de loop van 1995 gaat het over 17 ton wapens uit Rusland waarvan er 7 prompt door Fransen werd aangekocht. Terecht stelt Walter de Bock zich in De Morgen de volgende vraag : “Hoe komt het dat een man met een dergelijk gerechtelijk verelden jarenlang ongestoord zijn wapenhandel kon uitbouwen tot een miljardenbusiness zonder dat de justitie ingreep?” (JPE)

Europese Unie

“Wat de fiscale paradijzen betreft. Eigenlijk is elke financiële ruimte een fiscaal paradijs, in vergelijking met een andere. Weet u, sommige Luxemburgers laten hun goederen in België of Duitsland beheren omdat er geen verplichte voorheffing is voor hen. Als u de plaats van Luxemburg zou schrappen dan duikt er wel ergens anders een fiscaal paradijs op. (…) Wat het bankgeheim betreft. Ik ontmoette rechter Di Pietro die me bedankte voor de medewerking vanwege de Luxemburgse banken… een medewerking die hij volgens eigen zeggen niet op andere plaatsen kreeg. Het bankgeheim moet trouwens wijken voorfiscale beschuldiging. Luxemburg heeft op dit punt nog zijn wetgeving versterkt. Ik kan daar vandaag nu niet verder over uitweiden maar ik houd er toch aan te preciseren dat zonder de Luxemburgse banken de Belgische frank niet zo sterk zou staan.” (EU-commissievoorzitterJacques San-ter voor de kamercommissie Europese en Buitenlandse Zaken op 20 maart 1997)

Rwanda

In de kamercommissie die zich over het Belgisch optreden buigt in de maanden voor de genocide in Rwanda 1994 werd een element uitgelicht voor nader onderzoek : de financiering van ‘Radio Mille Collines’, die een sterke anti-Tutsi en ook anti-Belgische hetze opgezet had.

Deze radio vermeldde zelf in haar uitzendingen dat ze gesteund werd door de Christen-Democratische Internationale. Niet-bevestigde geruchten hieromtrent doen de ronde als zou de Konrad Adenauer Stiftung hierbij kunnen betrokken zijn. De senaatscommissie wil nu de bankuittreksels napluizen van een RTLM-rekening bij een BBL-filiaal in Gembloux.