Lezers van Vrede

Ter gelegenheid van veertig jaar tijdschrift “Vrede” stelde de bekende kunstschilder Roger Somville, als steun aan ons blad een kunstwerk ter beschikking.

De genummerde en ondertekende zeefdrukreproducties zijn te verkrijgen aan 10.000 fr.

TIJDSCHRIFT VOOR INTERNATIONALE POLITIEK

Sinds vele jaren ben ik geabonneerd op tal van tijdschriften en blaadjes van vredesbewegingen en maatschappijkritische verenigingen. Elk van deze publicaties heeft zijn eigen boodschap, zijn eigen specifieke aanbreng.

Nergens heb ik iets gevonden datje kan vergelijken met het tijdschrift ‘Vrede’. ‘Vrede’ is een vlot leesbaar, boeiend blad dat een rijkdom aan gegevens bevat. Grondige basisartikels overeen hoofdonderwerp naast korte wetenswaardigheden, flitsen en anekdotes. Nieuws uit de hele wereld, 1 telkens met voldoende duiding om deze gegevens ! in hun context te plaatsen. Je vindt er wat je nergens anders aantreft, zoals alle belangrijke verkiezingsuitslagen over de hele wereld met hun achtergrond, hun betekenis, hun gevolgen.

‘Vrede’ bewaar ik altijd zorgvuldig als naslagwerk. Alles samen is het een progressief blad, aangenaam om lezen, met een schat van waardevolle gegevens. Aan iedereen aan te bevelen.

Dr. Jef Deloof

Voorzitter Artsen voor Vrede en Vredeshuis Aalst

Wat me in ‘Vrede’ steeds het meest getroffen heeft, was dit: dat redactie en medewerkers er op wonderbaarlijke wijze in geslaagd zijn een volstrekt objectieve berichtgeving en analyse van het feitelijk wereldgebeuren te verbinden met een besliste ideologische – zeg maar postmarxistische – oriëntering. Zou het dan toch waar zijn dat er een bepaalde maatschappelijke ‘vooringenomenheid’, in plaats van de objectiviteit te belemmeren, het best geschikt is om je de dingen te laten zien zoals ze zijn? B.v. het fundamenteel engagement voor ‘Vrede’. omdat Vrede nu eens de enig denkbare redelijke doelstelling van alle internationale politiek moet zijn.

Rudolf Boehm prof. filosofie – R.U.G.

Ik ben fier reeds zovele jaren abonnee te zijn van Vrede! Het is met dankbaarheid dat ik elk nieuw nummer ontvang en lees. Het is een eerlijke en progressieve informatiebron, met respect voor mensen en met hart en verstand geschreven.

Stefaan Lievens, secr. Ruimte, lector Sociale Hogeschool IPSOC

In het kader van “40 jaar tijdschrift Vrede” kan ik niet nalaten u van harte te feliciteren voor het prachtige werk dat door u en uw ploeg medewerkers tijdens de voorbije jaren werd gepresteerd. “Vrede” is een tijdschrift dat in de huidige samenleving een onmisbare bron aan wereldinformatie verschaft met een juiste kijk op het gebeuren van vandaag. Vrede is een tijdschrift dat zeker een ruimere bekendheid verdient.

Jozef Vandromme, volksdichter