Wist je dat …?

… volgens een Zwitserse organisatie zou het kapitaal van Mobutu in de banken van dit land oplopen tot 230 miljard frank…. de Japanners tijdens Wereldoorlog II 200.000 Koreaanse vrouwen ontvoerden die in het Japans leger moesten werken als prostituees.

… er in Japan 680.000 Koreanen wonen – de grootste etnische minderheid – die meestal naar Japan werden overgebracht tijdens de kolonisatieperiode die liep van 1916 tot 1945.

… tijdens de reeds veertig jaar durende burgeroorlog in Soedan 1,3 miljoen mensen het leven verloren terwijl 4,5 miljoen Soedanezen bestendig op de vlucht zijn.

… slechts 3,5 % van het rijkste deel van de bevolking van Argentinië 60 % van het Nationaal Binnenlands Product (BBN) beheert. De werkloosheid 20 % van de actieve bevolking bedraagt en 20 miljoen mensen moeten leven van een inkomen dat onder de armoedegrens ligt.

… de Palestijnse autonomie op de westelijke Jordaanoever slechts geldt voor 232 km2. Dat is 0,8 % van het Israëlisch grondgebied of minder dan 10 % van het territorium van het Groot Hertogdom Luxemburg.

… de Wereldgezondheidsorganisatie er de aandacht op vestigde dat in Rusland de levensduur teruggelopen is tot slechts 57,7 jaar en voor het geheel van de gewezen Sovjet-Unie tot 60 jaar. In landen als Australië, Griekenland, Zweden, Japan, enz. bedraagt de levensduur 75 jaar.

… het rapport voor 1994 van de Belgische nationale bank er de aandacht op vestigde dat de omvang van de rechtstreekse subsidies aan de ondernemingen opliep tot 143 miljard frank. Dit is 1,9 % van het Bruto Binnenlands Product (BBP); de familliale toelagen vertegenwoordigden hetzelfde 1,8 % van het BBP, de brugpensioenen en einde loopbaanonderbrekingen 0,8 en de werkloosheidsvergoedingen 2,3 % (173 miljard frank).

… dat Mobutu zich eigenlijk zelf Mobutu Sese Seko Kuku Ngbeudu Wa za Banga laat noemen in de Ngbandi-taal. Dit betekent dan “Sterke krijger die vuur achterlaat op zijn weg van overwinning naar overwinning”.

… de vijf grootste beurscentra in de wereld een bedrag vertegenwoordigen van 18.000 miljard dollar (450.000 miljard frank) wat evenredig is met een jaarlijkse wereldproductie. In 1980 vertegenwoordigde dit slechts een vierde van dit bedrag.

uit “Le Monde”

• … eind januari het bedrag van de niet betaalde lonen in Rusland verdubbelde t.o.v. 1996. Het gaat hier om een bedrag van 9 miljard dollar (± 312 miljard frank). Officieel wordt het aantal werklozen geschat op 9,5 % van de actieve bevolking maar volgens het Internationaal Arbeidersbureau zou dit kunnen oplopen tot 35 %. Sinds 1991 daalden de geboorten in Rusland met 23 % en het aantal overlijdens steeg met 32 %. Elk jaar daalt de bevolking met één miljoen eenheden.