Lezers van vrede

Een venster op de wereld

Je hoeft niet in te tekenen op dure reizen om te weten wat er allemaal op onze aardbol gebeurt. Het tijdschrift Vrede neemt de wereld voor u waar. Vrede durft daarbij interpreteren en schrikt niet terug voor ongezouten meningen. Wat vanzelfsprekend lijkt is dikwijls al gauw minder evident als de feiten achter het nieuws worden belicht. Dat is wat Vrede in alle bescheidenheid poogt te doen.

Met Vrede is het een beetje zoals met het marxisme, waarvan Sartre zei dat het tot nog toe de enige omvattende analyse is van het wereldkapitalisme: zolang de ongelijkheid in de wereld blijft bestaan, is het nodig, een zo breed en zo diepgaand mogelijke visie te ontwikkelen op de oorzaken van oorlogen en conflicten. Zonder deze achtergrond dreigen we te verzinken in een gevaarlijke passiviteit of zelfs cynisme of sussen we ons geweten met moralistische, voor iedereen aanvaardbare stellingnamen die in feite irrelevant zijn. “Vrede ” bezorgt ons niet alleen ernstige analyses van de internationale conflicten, maar brengt ook nuttige informatie over de democratische krachten die zich inzetten voor een andere en betere samenleving. Uiteraard zal Vrede op zich de toestand niet kunnen veranderen, maar het tijdschrift is een nuttige gereedschapskist met feiten en analyses voor allen die vinden, dat “datgene wat vandaag is niet noodzakelijk morgen zo moet blijven “.

Ludo Abicht Voorzitter Masereelfonds

40 jaar Vrede

Veertig jaar voor een tijdschrift is weinig (in het kader van de geschiedenis) en veel (in een mensenleven). Het tijdschrift Vrede heb ik weten tot stand komen maar was er jarenlang niet op ingeschreven. Dank zij de nooit aflatende inzet van de promotor André De Smet nam ik tenslotte een abonnement. Vandaag kan ik nog steeds niet begrijpen waarom ik daarmee zo lang heb gewacht: Vrede is een schitterende bron wat informatie en (genuanceerde) standpunten beteft; degelijk, ernstig en betrouwbaar. Vrede is een levend monument dat moet blijven leven! Dit kan dank zij zo-velen, ook dank zij u. Hoop en verwacht ik!

Mark Braet, auteur

Doe mee, help ons aan nieuwe abonnees!

Spreek vrienden of kennissen aan, geef ons adressen voor proefnummers… Wie ons aan twee nieuwe abonnees helpt krijgt een vredescahier cadeau (zolang de voorraad strekt).