TE ZOT… … OM LOS TE LOPEN

I

n de V.S. werd een nieuwe “sport” gelanceerd: het extreem gevecht. Het heeft niets met boksen of worstelen te maken, of toch wel. Het gaat heel wat verder. Alles is toegelaten uitgenomen bijten en de ogen uitrukken. De tegenstrevers, meestal gewezen boksers of worstelaars, badend in het bloed vechten tot één het bewustzijn verliest of zich met drie klopjes op de mat overgeeft. Twee staten, Illinois en Missouri, hebben dit spel verboden en twee senatoren, een Vietnamveteraan en een ex-judokampioen voeren een campagne tegen deze “sport”. Georges Palachi, gouverneur van de staat New York, was er in geslaagd een optreden in Brooklyn te verhinderen. Onder druk van lobbyisten, die verklaren dat er tot heden geen dode viel, moest hij toelaten dat nochtans in New York een “match” doorging. Enige voorwaarde: men mag de tegenstrever ook de keel niet toenijpen… Enkele betalende tv-zenders, die heel wat belangstelling vinden voor deze “nieuwe sport” zorgen, tegen betaling van 20 dollar (± 600 fr.) om de vertoningen in de huiskamers te brengen…

3740
U

it een rapport van het Mexicaans parlement blijkt dat één derde van de inwoners, zowat 6,5 miljoen mensen op een totaal van 18 miljoen, over een inkomen beschikt dat onder het levensminimum ligt. Twee derde van de actieve bevolking van de hoofdstad Mexico zit zonder of met een onderbetaald werk. Het minimumloon van drie dollar per dag (± 100 fr.) is zelfs onvoldoende om zich convenabel te voeden.

66
D

idier Pineau Valencienne, de PDG van de Franse trust Schneider, die vóór een paar jaar in een Brusselse gevangenis werd opgesloten voor duistere financiële praktijken werd pas in Frankrijk benoemd als voorzitter van de sociale commissie van het Franse patronaat (CNPF). De man die er prat op gaat in zijn ene zak een paternoster te hebben en in de ander zak de methode voor de aanpak van de oude opvoedingsproblemen is dus voor het patronaat de geknipte persoon om een sociale politiek voor te stellen.

H

an Zhihong, een gewezen maoïstische rode garde uit de culturele revolutie is een rijke baas geworden. Een die dik geld verdient. Voor 7,9 miljoen yens (30 miljoen fr.) heeft hij een collectie aangekocht van negentig stuks in fijne porselein. Het geheel werd in 1975 gemaakt door de beste ambachtslieden om aan Mao Zedong over te maken.

Deng Xiaoping heeft wel eens gezegd dat “het socialisme niet de armoede betekent” maarChen Junsheng, lid van de staatsraad, voegde er kort geleden aan toe “Het socialisme is zeker niet het overschot van een handvol rijkaards”.

M

ichael Ovitz stapte een jaar geleden, als een van de machtigste mannen uit de filmwereld, over naar de Disneygroep. Hij werd meteen, na de voorzitter Michael Eisner, de nr. 2 in alles wat te maken heeft met het tekenfilmland. Het nr. 2 volstond hem niet en na een jaar nam hij ontslag. De voorzitter reageerde opgelucht… en dankte hem met een royale ontslagvergoeding van 50 miljoen dollar (ruim 1,5 miljard fr.) in cash en 40 miljoen dollar (ruim 1,3 miljard fr.) in aandelenopties. Een groep aandeelhouders nam dit nieten diende klacht in bij een rechtbank in Los Angeles. Daarbij wijzen ze er op dat Ovitz niet 90 miljoen dollar maar 130 miljoen dollar (4,03 miljard fr.) ontvangen heeft.

De V.S. blijkt dus wel voor sommigen het land van de ongekende mogelijkheden.

E

en paar maanden geleden werd de directeur-generaal van de Franse tv 2 en 3 J.P. Elcabach door de Franse regering afgedankt. Alhoewel de man onmiddellijk overstapte naar Europa 1 kreeg hij een afscheidspremie van 18 miljoen fr. van de minister van cultuur. Onder vrienden…

D

e verkoop van de beruchte luxe wagens Rolls-Royce en Bentley in Groot-Brittannië is er in 1996 met 12 % op vooruitgegaan. Er werden 1.744 exemplaren verkocht. Reeds in 1995 noteerden de samengesmolten merken een verhoging van hun verkoop met 10 %. De nieuwe Rolls-Royce Silver Darin is verkrijgbaar voor + 6 miljoen fr. en de nieuwe Bentley Booklands is te verkrijgen voor 5,6 miljoen fr. Het ziet er dus naar uit dat het voor sommigen niet zo slecht is in het Verenigd Koninkrijk.

R

egionale organisaties van de C.D.U. van kanselier Kohl hebben in Duitsland een brede campagne ingezet met als thema “Werk voor Duitsers”. De “eigen volk eerst” theorie blijkt dus ook in Duitsland tot de politieke top te zijn doorgedrongen.

I

n de V.S., in de staat Arkansas werden drie mannen dezelfde dag geëxecuteerd. De eerste was een blanke, Earl Denton, van 47 jaar, de tweede, Paul Ruiz, een Hispano van 49

jaar. De derde KirkWainricht, een zwarte van 35 jaar. Wachtend op een uitspraak van een rechtbank, heeft men deze laatste één uur lang, vastgebonden op een tafel, laten liggen vooraleer hem de dodelijke spuit te geven. Alle drie hadden 18 jaar in de dodengang doorgebracht in afwachting van de uitvoering van hun straf. Volgens de officiëlen laten collectieve executies toe budgettaire besparingen te verwezenlijken… Over mensenrechten gesproken.

J

ean-Yves Hilmen is de nieuwe Franse generale afgevaardigde voor bewapening. De man kreeg als opdracht besparingen uit te voeren in de wapenindustrie o.m. door een daling van de productiekosten en de afslanking in de tewerkstelling. Hilmen verwittigde vooraf de minister van defensie dat hij een minimumloon wenste gelijk aan dat welke hij bij zijn vroegere baas, Peugeot P.S.A. verdiende d.w.z. één miljoen frank per maand.

D

e Britse regering heeft bekend gemaakt dat voor de Britse koningin Elisabeth een nieuw jacht zal worden gebouwd … met belastings-gelden.

Het zal 3,5 miljard frank kosten en de onderhoudskosten zullen oplopen tot 200 miljoen frank per jaar. Het vaartuig zou tegen het jaar 2002 moeten klaar zijn. Ministervan defensie Portillo gaat er van uit dat het vaartuig “majesteus moet zijn om buitenlandse gasten te imponeren”. Labour was bij het vernemen van dit bericht niet erg enthousiast en reageerde verdeeld, de liberaaldemocraten waren, zoals de conservatieven meestal positief. Men beschouwt dit als een steuntje voor de steeds meer bekritiseerde monarchie maar het zou wel eens anders kunnen uitdraaien.

V

oor een paar jaar, toen Bill Clinton voor de eerste maal president werd, werd dit in progressieve middens dikwijls met enthousiasme onthaald. We herinneren ons nog dat Frank Van den Broecke, toenmalig voorzitter van de S.P., dit met veel omhaal toejuichte. Vandaag lezen we in “De Standaard” (20/1/97), een onverdachte bron: “Clinton die tijdens zijn eerste ambtstermijn, evolueerde van progressief naar een conservatief die tal van republikeinse thema’s overnam, kondigde voor de volgende jaren een beleid aan dat “niet-progressief” en “niet-conservatief” zal zijn maar “beide en verschillende”. Heeft de man dan nog niet begrepen dat men slechts hamer of aambeeld kan ziin?