Onrustwekkend

In de media neemt de reclame een steeds grotere plaats in. Met de geschreven pers gaat het om dikke pakken papier die door menige krantenlezer gewoon in de papiermand worden gegooid. Wat geeft het de reclamebureaus en de overheid dat hiervoor ontelbare bomen dienen geveld? Bij radio enT.V. wordt de publiciteit nog brutaler en ongevraagd aan de luisteraar en kijker opgedrongen. Sommige T.V.-zenders, b.v. VT 4, K 2, T.F. 1, R.T.L e.a. hebben er een handje van weg om filmen e.a. programma’s twee tot driemaal voor reclamespots te onderbreken, om de kijker te verplichten er naar te kijken.

Noch de Belgische, noch de Europese overheid hebben de moed opgebracht om hier beperkingen op te leggen. Na een uitzending van de film “De list van Schindler” van Steven Spielberg op zondag 27/4 op T.F.1, die meermaals onderbroken werd, reageerden verschillende lezers van de krant “Le Monde”met verontwaardiging. Hoe is het mogelijk schrijft een lezer, dat op het ontroerend moment van de vernietiging van het getto van Krakau, de film onderboken wordt om het katteneten van Whiskas, de chocolade van Nestlé, Speedy, France Telecom e.a. producten van onze “welvaartsmaatschappij” aan te prijzen. Hebben deze adverteerders dan geen geweten?

Hoe kan men toelaten, schrijft een andere lezer, dat te midden van de afschuwelijke beelden die aantonen tot wat wat een moderne maatschappij in staat is, de kijker verplicht wordt zich om te vormen tot het type van de zelfgenoegzame burger? Wordt hier niet voor de zoveelste maal aangetoond dat alle morele waarden in deze maatschappij overboord worden gegooid?

Alles kan en mag blijkbaar gebeuren, ook in de culturele secor, als het maar onder de controle en het gezag blijft van de privésector en als er geld, veel geld mee te verdienen is.

A.D.S.