’t Kan verkeren

Wie bij de werking van de vredesbeweging betrokken was of van nabij heeft gevolgd zal zich de tachtiger jaren herinneren waarin deze, met de strijd tegen de plaatsing van de kernraketten in ons land, een grote weerklank had.

Tegen de stroom in, zonder de steun van de media, slaagden we er in honderdduizenden mensen op straat te brengen. Was het niet om deze grote invloed op de openbare opinie in te dijken dat de vredesbeweging toen het mikpunt was voor talrijke gemene aanvallen, verdachtmakingen en insinuaties.

Was het niet om deze grote invloed op de openbare opinie in te dijken dat de vredesbeweging toen het mikpunt was voor talrijke gemene aanvallen, verdachtmakingen en insinuaties.

Wie dit allemaal van dichtbij heeft gevolgd moet zich nog de smerige aanvallen herinneren van de Gazet van Antwerpen. Het ging hem, zoals altijd, over de agenten van het buitenland en het geld van Moskou. We dachten hieraan bij de recente corruptieschandalen waarbij de wapenfabrikanten, het Italiaanse Agusta en het Franse Dassault betrokken zijn.

De lezer kent voldoende deze perikelen die tijdens de laatste dagen in een stroomversnelling gekomen zijn zodat we hier niet verder moeten op ingaan.

Het gaat hem weer eens over tientallen miljoenen die via Zwitserse of Luxemburgse rekeningen naar partijen of andere kassen overgeheveld werden. Feiten waarover de betrokkenen zich plots niets meer schijnen te herinneren.

Ondertussen gaat men praten over een nieuwe politieke cultuur, maar is het extreem rechts die deze schandalen handig weet uitte buiten. Het lijkt ons nuttig bovenstaande feiten vandaag tegenover elkaar te plaatsen. Met alle financiële moeilijkheden van dien heeft de vredesbeweging, heeft een tijdschrift als VREDE, zijn activiteiten verder gezet om de openbare opinie verder te informeren. We danken hierbij al diegene, en in bijzonder de lezers van Vrede, die door hun steun en solidariteit dit al les hebben moge lijk gemaakt. De strijd moet echter verder gaan. De inzet voor ontwapening, tegen de uitbreiding van het overblijvende militair pakt de NAVO, voor economische onafhankelijkheid en voor internationale solidariteit blijven een dringende noodzaak. Het is de reden waarom we niet aarzelen eens te meer op u een beroep te doen om lezers voor Vrede te werven en, door het verlenen van enige financiële steun aan Vrede de fondsen te bezorgen om zijn werking verder te zetten. A.D.S