Vredescahier

Vrede september-oktober 1998

India een kolkende smeltkroes

Antoine Uytterhaeghe

een uitgave van de vzw Vrede augustus 1998

175 fr. + 35 fr. portkosten

“De ervaringen die ik heb opgedaan tijdens het vele rondreizen in dit reusachtig land hebben mij geleerd datje als Indiareiziger het land en zijn volk best niet ziet door een Europese bril. Door te proberen in de huid te kruipen van een Indiër, is men beter in staat de schokkende scènes te relativeren zonder ze daarom goed te praten. Wat ook de kritiek is op het Indische maatschappelijke bestel, bij ons oordeel moeten we rekening houden met het globaal economische kader op wereldniveau. Dat geeft elk derdewereldland en dus ook India weinig ruimte voor een eigen sociale politiek. De armoede zorgt er voor dat interne cohesie van het land in het gedrang komt.” A. Uytterhaeghe

Verschenen reeds eerder in de reeks vredescahiers

1996

  1. de sociale gevolgen van de structurele aanpassingsprogramma’s in Afrika – José Gavilan
  2. de samenzwering tegen de Spaanse Republiek – Albert De Coninck
  3. groene conflicten – Ludo De Brabander

1997

  1. hoe koud was de vrede? Sarah Claes en Ludo De Brabander
  2. preventie of management? Georges Spriet