Category Archives: 1998

Te zot … om los te lopen

I n Groot-Brittannië heeft de schaarste aan personeel in de materniteiten zo’n een omvang genomen dat, indien er geen complicaties zijn, de vrouwen zes uur na de bevalling reeds de materniteit moeten verlaten. S erge Dassault, de Franse vliegtuigbouwer die op dit ogenblik te Brussel terecht staat, verkreeg van zijn rechters dat men voortaan niet

Read More

Voor de vuist

Duitsland Een Duitse familie voert een moedige anti-racistische strijd Een jonge Afrikaan werd door Skinheads uit een rijdende trein geworpen. Hij liep daarbij ernstige verminkingen op. Sinds 4 jaar heeft hij onderdak en vriendschap gevonden bij een Oost-Duitse familie (ex.-D.D.R.). De familie wordt nu het doelwit van pesterijen en bedreigingen. In de regio van Brandenburg

Read More

Dialoogavonden

Gent Dinsdag 17 november 1998 20u De slachtpartijen tijdens wereldoorlog f Door Victor Christiaens Geschiedeniskenner van WO I Galgenberg 29 9000 Gent Org : Masereelfonds Vrede Regio Gent Oostende Vrijdag 11 december 1998 20u Congo vandaag Door Dr Geert Seynaeve Volgt at jaren Centraal Afrika op de voet Den Anklap Leffingestraat 85 Oostende Oostende Cyclus

Read More

Persbericht

De Belgische delegatie, bijeen te Moscou op het Congres der Vredesmachten, hecht er aan de nadruk te leggen op het positief karakter van dit Congres. Vertegenwoordigers van 110 internationale organisaties en instellingen, alsmede 3.000 personen uit 143 landen namen er aan deel. De delegatie stelt het bijzonder op prijs dat een brede waaier van problemen

Read More

Eventjes objectief

Extreem-rechts Onlangs kregen we een propaganda-blaadje van het Vlaams Blok in onze brievenbus. Het draagt de bedrieglijke titel “Antwerps Nieuws” en is betaald met onze, met uw centen. Inderdaad, de partijen krijgen van de staat een subsidie in verhouding tot hun stemmenaantal. Eigenaardig dat een partij die eist dat België barst toch van datzelfde land

Read More

België in de wereld

In deze rubriek brengen we u in telegramstijl informatie over standpunten van ons land in verband met internationale politiek, nieuws over gebeurtenissen waar België of Belgen bij betrokken zijn, of over een bepaald optreden van ons land op de internationale scène. Algemene Vergadering VN In zijn toespraak tot de A.V. op 22 september 1998 zie

Read More

Chili: 25 jaar later

Zuid-Amerika Terwijl we dit artikel schrijven is Pinochet in Engeland aangehouden op basis van een juridische zaak lopende in Spanje tegen de Chileense dictatuur. London heeft met name een akkoord ondertekend waardoor het gehouden is mee te werken met de Spaanse justitie. Blair draait zich in alle bochten om toch maar te ontkennen dat het

Read More

Wist je dat…

… 41 procent van de actieve Japanners vrouwen zijn maar dat ze slechts 8 procent van de parlementszetels bezetten. … Anatoli Koulikov, de gewezen Russische minister van Binnenlandse Zaken eind 1997 verklaarde dat de vertegenwoordigers van de misdaadwereld in alle organen en structuren van de staat – zoals tevens in de brede sectoren van de

Read More

Ongebonden landen tegen kernwapens

Atoomontwapening was een van de belangrijke onderwerpen die op de top van de Ongebonden landen in het Zuid-Afrikaanse Durban op 2 en 3 september werden bediscussieerd. Wat daar werd beslist komt zeer sterk overeen met wat wij in de wereldwijde coalitie “Abolition 2000” willen realiseren. (zie Vrede nrs 330 en 331) Deze bijeenkomst van de

Read More