Censuur MED TV

Twee maten en twee gewichten. Deze uitdrukking hebben we al dikwijls mogen aanhoren de laatste weken. Maar voor de Koerdische zender MED TV moet ze toch uitzonderlijk veel worden gehanteerd. Eerst waren er twee waarschuwingen van onze Minister van Binnenlandse Zaken, daarna een opschorting van de Britse licentie door de vergunner ITC. Nu heeft ITC de vergunning definitef ingetrokken. Telkens was de Turkse pers er als de kippen bij om het nieuws met grote koppen (‘sluiting van de terroristenzender’) te melden. Opvallend: men wist het nieuws al te melden voordat het effectief nieuws was. Waarom deze drastische maatregel tegen Med TV? De formele reden is dat MED TV zou opgeroepen hebben tot geweld. Maar wie MED TV de afgelopen maanden heeft gevolgd, weet dat MED TV er juist voor gezorgd heeft dat de Koerden zich kalm zouden gedragen. MED TV beseft ook wel dat er af en toe uit de bocht wordt gegaan, dat er deontologische fouten zijn gemaakt. Maar welke zender niet? De hele Kosovo(a) berichtgeving op onze zenders heeft meer weg van NAVO-propaganda, dan van neutrale verslaggeving. Wat vooral tegen de borst stuit is dat een eenmalige oproep van enkele PKK-commandanten (en dus niet van de zender) in het journaal van MED TV aanleiding is voor een dergelijke drastische maatregel, terwijl de regelmatige haatcampagnes op de Turkse zenders – de officiële staatszender TRT zit bij ons op de kabel – blijkbaar door de beugel kunnen. We herinneren even aan de periode toen het tot een bijna-oorlog was gekomen met Syrië – Öcalan zat toen nog in Damascus. Turkse Kranten en TV-zenders spraken regelrechte oorlogstaal: “we zullen die Syrische insecten vernietigen”, bijvoorbeeld. En toen Öcalan in Rome zat, was de Turkse naat-journalistiek de aanleiding voor de brandstichting in twee Koerdische centra in Brussel, waaronder het Koerdisch Instituut. Med TV werd gesloten omdat Turkije en de VS dat wilden. Dat is de enige reden. Na de opeenvolgende betogingsverboden in België de laatste weken, de aanvallen op nieuwszenders in Joegoslavië, weten we nu wel zeker wat ‘persvrijheid’ betekent in het westen. We hopen dat de Koerdische journalisten kunnen rekenen op de solidariteit van hun Europese collega’s. Het is in hun eigen belang.

LDB