Editoriaal juli 1999

Manipulatie

Na ieder VRT-verslag uit Belgrado voegt de VRT-journalist er aan toe: “deze reportage moest rekening houden met de Joegoslavische censuur”. Als men op verschillende T.V.-zenders van uit Belgrado hoort praten en beelden brengt waarin men allerhande tegenstanders van het regime aan het woord laat, dan moet men zich wel wat vragen stellen over de “hardheid” van die censuur. De NAVO heeft het echter steeds over de “gemanipuleerde” informatie uit Belgrado. Met dit argument als wapen schoot ze dan de ganse Servische infrastructuur voor radio en T.V. stuk, waartegen, terecht, de internationale journalistenbond protesteerde. De NAVO is echter, zoals de paus, onfeilbaar. De door de Britse NAVO-woordvoerder dagelijks gebrachte informatie druipt van zelfzekerheid en triomfalisme. Met de lach op het gezicht vertelt Jamie Shea de heldendaden van de piloten die, vanop 5000 meter hoogte, mensen doden en een ganse economische structuur vernietigen. Als de NAVO dan eens op heterdaad wordt betrapt, wordt het bericht uit Belgrado betwist of verdacht gemaakt en in de beste omstandigheden, naar een later onderzoek verwezen. Jamie Shea zegde echter op Canvas “We liegen nooit, wij doen nooit aan manipulatie…”. Het is goed te weten dat de NAVO-woordvoerder erkende nooit soldaat te zijn geweest en dat hij in 1978 een doctoraatsthesis schreef met als thema “de rol van de intellectuelen in de mobilisatie van de openbare opinie tijdens de eerste wereldoorlog”. Het is dus een man die de stiel geleerd heeft van manipulator. Maar toch zijn zijn Amerikaanse NAVO-bazen er niet gerust in. Kort geleden werd door de krant “Le Monde” bekend gemaakt dat Clinton en de VS.-bevelhebbers van mening waren dat de openbare opinie grondiger moest worden aangepakt. Er werd een werkgroep opgericht in de schoot van de NAVO die uit twintig personen bestaat, meestal Amerikaanse en Britse media-ex-perten. Het is hun taak iedere dag de gebeurtenissen te analyseren en te onderzoeken hoe deze het best, op de voor de NAVO gunstigste manier, de feiten moeten bekend gemaakt worden. Dit noemen ze dan informatie, ik noem dit manipulatie.

A.D.S.