Editoriaal november 1999

Nieuwswaarde

Een jaar geleden meldde ik aan het bestuur van de VRT mijn verwondering over het feit dat noch het radio-nieuws, noch het Tv-journaal melding hadden gemaakt van de jaarlijkse herdenking te Breendonk op 31 augustus. De jaarlijkse IJzerbedevaart die dezelfde dag doorging werd wel uitvoerig behandeld. Dit jaar is het op dezelfde wijze verlopen.

Het antwoord van de VRT-redactie was dat de herdenking in Breendonk geen nieuwswaarde had? Het mag wel grof genoemd worden dat een herdenking, waar hulde wordt gebracht aan de velen die in Breendonk en in andere concentratiekampen hun leven lieten, ook voor onze vrijheid, op een dergelijke manier genegeerd worden. In geen enkel land worden de oorlogsslachtoffers zo behandeld. Ik dacht hieraan toen op 13 september, met veel omhaal, de verloving werd aangekondigd van prins Filip en Mathilde. Ik heb niets persoonlijk tegen deze personen en wens hun veel geluk voor de toekomst, al is dit soort monarchie niet meer van deze tijd. Niettemin vraag ik me af waarom in alle Tv-journaals van die dag dit breed moest worden uitgesmeerd e.a. niet onbelangrijk nieuws moest worden verdrongen. In het Tv-journaal van 19 uur, dat normaal een half uur duurt, werd niet minder dan 25 minuten aan de prinselijke verloving besteed. Nichten, tantes, buren en wat weet ik al meer werden voor het scherm gebracht. Dit noemt men dan nieuwswaarde.

De RTBF, die het Franstalig journaal brengt, wist gans zijn reportage te beperken tot juist geteld tien minuten. Niet alleen dit feit maar een vergelijking van de beide TV-journaals brengt me tot de conclusie dat in vele opzichten diepgaande informatie, nieuws over het ander landsgedeelte en internationale berichtgeving het RTBF-journaal stukken beter is dan het VRT-journaal. Voegen we hieraan toe dat de R.T.B.F. iedere zaterdag beelden brengt van de V.R.T. over de belangrijkste gebeurtenissen in Vlaanderen Wordt het geen tijd dat de VRT zichzelf eens ernstig in vraag stelt?

(ads)