Te zot … om los te lopen

I

In Frankrijk werd door president Chirac het vliegdekschip Charles De Gaulle te water gelaten. Kostprijs van het tuig zonder de bijhorende vliegtuigen, munitie en raketten: 20 miljard FFr. (± 120 miljard BFr.). Bij de proefvaart is men dan nog komen vaststellen dat de startbaan te kort is en er ook andere tekortkomingen zijn. Kostprijs van de bijkomende werken: 500 miljoen Fr.Fr.; Chirac heeft niettemin een pleidooi gehouden om nog een bijkomend vliegdekschap te bouwen…

B

Bij zijn bezoek aan de slachtoffers van de aardbeving in de stad Adapani (Turkije), drie dagen na de feiten, verklaarde het staatshoofd president Suleyman Demi-rel, nochtans een gewezen bouwingenieur, tegen de protesterende bevolking “dat zij het lot moesten aanvaarden dat God voor hun voorzien had”…

T

Tijdens de laatste maanden werden in verschillende Japanse steden door jongeren moorden gepleegd. Hierbij werd een scherp mes gebruikt met een dubbel versierde hecht “butterfly-knife” genoemd. Hetzelfde soort mes werd populair door het feit dat de held het gebruikt in een feuilleton van de T.V.-serie “gift” (= geschenk) genoemd. De moordenaars blijken er hun inspiratie gevonden te hebben.

A

Alya Izetbegovic, de president van Bosnië, werd in de voorbije jaren als de brave man, de eerlijke man van Bosnië voorgesteld. Het deerde het westen niet dat hij destijds verklaard had “Er is geen vrede noch coëxistentie mogelijk tussen de moslimreligie en de huidige politieke instituties”. Een hoge vertegenwoordiger van de V.N. heeft nu bekend gemaakt, wat door de Amerikaanse anti-fraude-inspectie werd bevestigd, dat hij 1 miljard dollar zou verduisterd hebben. Natuurlijk loochent hij dit. Nochtans kan hij niet ontkennen dat zijn zoon gekend is als een van de rijkste mannen van Bosnië. Volgens de New York Times controleert hij het gemeentelijk instituut voor de ontwikkeling van Sarajevo. leder persoon die in de stad een huis wil bekomen moet, volgens dezelfde bron 2000 dollar betalen. Izetbegovic die men destijds de moslimverdediger tegen de etnische zuiveringen noemde wordt nu door velen beschouwd als een dictator met een menselijk gezicht.

I

In het zo geroemde Nederlands Poldermodel blijken een hele boel zaken, ik noem maar onderwijs en

gezondheid, mis te lopen. Zo bracht de informatierubriek NOVA op de Nederlandse zender 3 aan het licht dat voor een oogoperatie van “staar” er in de openbare ziekenhuizen met een wachttijd moet rekening gehouden worden van één jaar en drie maanden… Ongelooflijk maar waar.

D

De Franse regering heeft aan een wetenschappelijke commissie de opdracht gegeven de utiliteit van 1176 medicamenten te testen. Hiervan bleken er niet minder dan 286 voor de patiënten geen enkele waarde te hebben. Sommigen hiervan werden nochtans door de sociale zekerheid terugbetaald.

P

President J. Chirac, gewezen voorzitter van de RPR en voorheen ook burgemeester van Parijs wil zijn macht in de RPR behouden, hoewel hij beweert de president van alle Fransen te zijn. Chirac die de voorzitter van de RPR aan de leiband wil houden heeft het op 16 maand tijd klaargespeeld om drie presidenten van de RPR, Juppé, Seguin en Sarkozy, opzij te schuiven omdat ze hem te weinig garanties bieden.

V

Volgens de Wereldbank gaat alles goed. De armoede in de wereld zal echter toenemen in de volgende 15 jaar. Op de 6 miljard bewoners van onze planeet in 1987 leefde ruim 1,2 miljard die in armoede. Dit jaar zullen er het 1,5 miljard zijn en voor 2015 verwacht men dat dit aantal zal toenemen tot 1,9 miljard.

D

De Franse onderzoeksrechter, Hervé Stephan, heeft de vervalsing bevestigd van de kieslijsten in het 3de arrondissement van Parijs. Er werden zo maar eventjes 859 “valse kiezers” genoteerd die niet in het arrondissement woonden. In het 5de arrondissement, waar de RPR-burgemeester van Parijs, Jean Tiberi als volksvertegenwoordiger verkozen werd, heeft men het volgens een onderzoek van de staatsraad over 800 “valse kiezers”…

V

Voor het eerst heeft het Spaanse parlement de fascistische staatsgreep van generaal Franco (in 1936) officieel veroordeeld. Dit gebeurde in een gestemde resolutie, gehouden op 14 september. Een mooie daad. Opvallend is wel dat de christendemocratische regeringspartij van premier Maria Aznan zich in deze stemming onthouden heeft.

H

Het aandeel van de nieuwsberichten in de grote Amerikaanse T.V.-stations is in de voorbije vier jaar gedaald voor 60 % naar 38 %. Het overgrote deel van de TV.-journaals, 72 % heeft het dan nog over plaatselijk nieuws o.m. geweld, drugs, aanrandingen e.a. misdaden terwijl slechts 5 % besteed wordt aan nieuws uit andere landen.

V

Volgens de Unesco kan 43 % van de bevolking van de Arabische staten noch lezen noch schrijven (65 miljoen personen). De vrouwen zijn de grootste slachtoffers maar ook het aantal ongeletterde jongeren is omvangrijk. Deze die zich vragen stellen over de oorsprong van het moslimfundamentalisme zouden hier best rekening mee houden.

V

Volgens de Amerikaanse universiteit van Pensylvanië begint de manipulatie van de Amerikaanse jongeren zeer vroeg, zestig procent van de jongeren tussen 12 en 17 jaar hebben een TV. in hun kamer, 29 % van deze tussen 2 en 5 jaar. Tussen 2 en 17 jaar zitten de kinderen gemiddeld 4,40 uur per dag voor hun T.V.-scherm. Dit is meer dan ze tijd besteden aan hun huiswerk (1,14 uur per dag). En deze kinderen zullen groot worden en men kan zich afvragen wat in hun onderbewustzijn zal overblijven van hun ervaring voor het scherm waar brutaal geweld de hoofdmaat is.

E

Er was een tijd dat de gewezen sociaal-democratische Duitse kanselier Helmut Schmidt verkondigde dat: “De winsten van vandaag de investeringen van morgen zijn en de tewerkstelling voor overmorgen”. De huidige globalisering met zijn monsterfusies en veelvuldige afdankingen bewijst dat de realiteit er anders uitziet.

D

Daar waar reeds 105 landen de uitvoering van de doodstraf hebben opgeschort of afgeschaft komen de Verenigde Staten met 78 executies sinds begin 1999 alle records reeds te breken. In totaal wachten nog 3.565 ter dood veroordeelden in de dodengangen naar de dag van hun terechtstelling. Op 13 oktober heeft de republikeinse gouverneur van Pennsylvanie Thomas Ridge aangekondigd dat de 45-jarige Abril-Jamal, die onschuldig is, op 2 december zou worden terechtgesteld. Door de invoering van de A.D.N.-test zijn talrijke vergissingen aan het licht gekomen en reeds 8 terdoodveroordeelden onschuldig verklaard.