foto-tentoonstelling

BAGDAD 1001 EMBARGO’S

Sedert december 1998 voerden de Verenigde Staten en Groot-Brittannië meer dan 1100 bombardementsvluchten uit boven Irak. Het embargo blijft inmiddels verder duren: 250 slachtoffers per dag.

“In het centrum van Irak is de sterfte van kinderen onder de vijf jaar verdubbeld ten opzichte van tien jaar geleden. Dat zegt Unicef, het kinderfonds van de V.N.. Unicef noemt de economische sancties als één van de oorzaken…” Het onderzoek werd uitgevoerd bij 23.920 gezinnen in het centrum en zuiden van Irak, waar 85 % van de Iraakse bevolking leeft, en bij 15.945 families in het noorden (Koerdistan). Hieruit blijkt dat in het eerste geval het aantal sterfgevallen van kinderen van minder dan vijf jaar dat in de periode 84-89 zowat 56 op 1000 geboortes bedroeg gestegen is tot 131 sterfgevallen in de periode 94-99. In Koerdistan daalde dit echter van 82 op 1000 in de jaren tussen 84-89 tot 69 in de periode 94 en 99.

Unicef wijst er op dat het noorden sinds 1991 een belangrijker hulp per hoofd krijgt van de VN dan het centrum en het zuiden en dat daar, door de grenzen met Turkije en Iran het embargo enigszins kan omzeild worden.

Huis der kunsten

Korte Vulderstraat 30 Brugge

van 16 september tot 26 september 1999

op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 18u

Officiële opening donderdag 16 september om 20u met inleiding door Hugo Van Dienderen, gewezen volksvertegenwoordiger Agalev organisatie: Masereelfonds Brugge