Leugen

De Verenigde Staten hadden het uitgeschreeuwd. De internationale media hadden de “informatie” verder gedragen: er werden sporen gevonden van het gas VX op de koppen van Iraakse raketten. Irak zou dus getracht hebben zich te bedienen van het gas VX als munitie. Op bezoek in Bagdad in augustus verzocht Richard Butler, de voorzitter van Unscom, aan de Iraakse leiders hierover een verklaring af te leggen. Deze logenstraften het bericht. Butler gebruikte het niettemin als argument om te bevestigen dat Bagdad weigerde om aan zijn verplichtingen t.o.v. de VN te voldoen. Dit om het embargo verder te kunnen zetten dat nochtans in hoofdzaak de burgers treft. Niemand wou rekening houden met de verklaring van Tarik Aziz, de Iraakse minister van buitenlandse zaken, die vroeger erkend had dat zijn regering getracht had anthrax op de koppen van raketten te plaatsen. Waarom zou hij dit nu, voor wat betreft VX, loochenen gezien dit veel minder gevaarlijk is dan anthrax.

Bovendien werd de opmerking van Aziz, over het weinig objectief karakter van het Amerikaans laboratorium, op sarcasme onthaald. Maar Bagdad eiste een nieuw onderzoek van de raketten in een neutraal laboratorium. De Unscom werd dus verplicht te rade te gaan in Frankrijk en Zwitserland.

De conclusie van het Franse laboratorium werd half september bekend gemaakt: negatief. Bagdad had dus gelijk. Zo deze informatie slechts schoorvoetend vermeld werd in de Amerikaanse pers dan heeft het evenmin enige echo verwekt in Frankrijk. In ieder geval, ondanks alles, is iedereen er van overtuigd, de Irakezen liegen en verdienen wat hun overkomt. Uit “Le Monde Diplomatique”, oktober 1998