Na de MAI, oorlogsverklaring van multinationals aan NGO’s

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) die in het geheim vier jaar dokterde aan de voorbereiding van een Multilateraal Akkoord voor Investeringen (MAI) heeft na het verzet van de openbare opinie en hun NGO’s en sommige regeringen, bijzonder de Franse, haar nederlaag erkend.

De opdracht die de OESO van de multinationals gekregen had om in de toekomst te kunnen: “investeren waar en wanneer ze willen, zo weinig mogelijk lasten te dragen, zich te bevoorraden en te verkopen waar ze het voordeligste achtten en geen tegenwerking te ondervinden op sociaal, fiscaal en ecologisch vlak” is op een sisser uitgedraaid. De OESO legt hier zich nu bij neer. De zaak wordt doorgewezen naar de Wereld Handels Organisatie (WHO). Hier zijn het echter niet alleen de 29 rijke OESO landen maar praktisch alle landen van de wereld die een woordje kunnen meepraten om hun eigen belangen te verdedigen. De multinationals willen echter tegen een andere “vijand” de strijd aanbinden.

Op 18 september 1998, toen bekend was dat het MAI het niet kon halen kwamen de kopstukken van 450 multinationale ondernemingen te Genève samen

voor een Geneva Business Dialogue. Gastheer was de invloedrijke grote baas Nestlé. Tevens een van de topmannen van de European Round Table of Industrialists (ERT) en mede initiatiefnemer van het jaarlijks Economisch Wereldforum van Davos. Uit het hieronder gepubliceerde uittreksel van hun slotververklaring van Genève blijkt duidelijk waar voor hun de schoen wringt: “Het opduiken van groepen activisten dreigt de openbare orde, de legale instituties en het democratisch proces te verzwakken. Er moeten regels tot stand komen om de.legitimiteit te verduidelijk van deze niet gouvernementele activistische organisaties die beweren de brede sectoren van de burgelijke maatschappij te vertegenwoordigen “.

Het is om te lachen wanneer multinationals over openbare orde, legale instituties en democratisch proces spreken… Maar meteen is het duidelijk dat de multinationals al hun krachten, en al hun invloed bij de regeringen gaan aanwenden om de groeiende invloed van de Niet Gouvernementale Organisaties (NGO) en zo het verzet van de openbare opinie aan banden te leggen. Waakzaamheid is dus geboden. Een verwittigd man is er twee waard, (ads)