Doodstraf in Amerika

3.517 veroordeelden wachten in de Amerikaanse “Gangen voor de dood”

Zijn naam was Andrew Lavern Smith, 32 jaar. Hij had het treurige privilegie om op 18 december 1998, als 500ste ter dood veroordeelde sinds 1976, te zijn terechtgesteld. De doodstraf maakt in de Verenigde Staten deel uit van het wettelijk arsenaal van straffen, die in 38 van de 50 staten wordt uitgevoerd. In absolute cijfers staat Texas, waar de zoon van de gewezen-president Buch gouverneur is, aan de top in de statistieken. In verhouding tot het aantal inwoners is het de staat Virginia die vooraan staat.

In de “gangen van de dood” wachten nog, over gans het land, 3.517 ter dood veroordeelden naar hun terechtstelling: in Californië 513, in Texas 387, in Florida 387, in Pennsylvanië 222, enz. Uit een opiniepeiling, uitgevoerd in opdracht van het “Informatiecentrum over de doodstraf”, blijkt dat 77 % van Amerikanen zich ten gunste van de doodstraf uitspreekt. Niettemin geven 44 % de voorrang aan een levenslange opsluiting tegen 41 % die onvoorwaardelijk de toepassing van de doodstraf eisen.

En toch groeit het verzet tegen de doodstraf. Tijdens een recent colloquium in november j.l. in de North Western

University Law School (rechtsfaculteit van Chicago), werd vastgesteld dat van de op dat ogenblik 480 uitgevoerd executies sinds 1976 er niet minder dan 75 waren, waarvan achteraf het bewijs werd geleverd dat de terechtgestelde onschuldig was. Het colloquium wees er tevens op dat de ter dood veroordeelden meestal armen waren of deel uitmaakten van minderheidsgroepen, in hoofdzaak zwarten. Enerzijds omdat ze niet over de middelen beschikten om zich te verdedigen en dus afhankelijk waren van een pro deo advocaat, en anderzijds omdat alle tegenstanders van de doodstraf door de overheid expliciet uit de jury geweerd worden.

Hierbij werd ook duidelijk dat gehandicapten en jongeren niet gespaard worden.

Dit was o.m. het geval in Virginia waar de zwarte, Allen Wright, 24 jaar, door de psychiaters onberekenbaar was verklaard. Bovendien was Wright slechts 17 jaar toen hij zijn misdaad pleegde. Er zijn op dit ogenblik 76 lidstaten van de Verenigde Naties waar de doodstraf nog wordt uitgevoerd. Ook in China komt die nog veelvuldig voor. (ads)