Te zot … om los te lopen

e gouverneur van Texas, Georges Bush, zoon van de ex-president, wordt wellicht de republikeinse kandidaat voor het presidentschap. Als zoon van zijn illustere vader ontsnapte hij destijds aan het oproepingsbevel om deel te nemen aan de oorlog in Vietnam. Ondanks een lijst van 100.000 kandidaten voor de Nationale Garde van Texas wist hij zich in 1968 te laten aanwerven en zo aan zijn oproep voor deelname aan de oorlog in Vietnam te ontsnappen. De ruim 50.000 Amerikanen die in Vietnam het leven lieten hadden niet het geluk een dergelijke vader te hebben.

H

et is nog niet officieel maar toch reeds bekend dat Hillary Clinton, de vrouw van de president, kandidaat zal zijn voor de post van senator in New York. Maar in New York wonen veel joden, het wordt zelfs de tweede grootste joodse stad in de wereld genoemd. Mevrouw Clinton heeft dus reeds voorgesteld om, in tegenstelling met het standpunt van de VS.-regering, de ambassade van de VS. van Tel Aiv naar Jeruzalem over te brengen. Hillary spreekt zich zoals sommige Israëlische leiders doen (ook Barak), eveneens uit om van Jeruzalem een volledige joodse stad te maken. Ze vergeten hierbij dat Israël het artikel 49 van de vierde conventie van Genève ondertekende waarin bepaald wordt dat een bezettende macht niet het recht heeft een deel van de bevolking van dit gebied te deporteren.

E

r werden tijdens de laatste jaren internationale rechtbanken opgericht om de misdaden tegen de mensheid te veroordelen. Dit is een goede zaak maar het mag niet volgens het principe van de macht van de sterkste gaan. Evenmin van het recht van een land, (lees de VS) om hierover te oordelen. Noch van de (militaire) overwinnaar op de overwonnene. Opvallend is het daarenboven dat er geen enkele internationale instelling bestaat die de internationale misdaden op economisch en financieel vlak kan vervolgen.

T

wee Amerikaanse professoren uit Toronto wijzen er in een artikel in “Le Monde Diplomatique” op dat de VS. tijdens de oorlog in Korea (1950-1953) biologische wapens hebben gebruikt. De biologische wapens waren sinds lang in het militair programma van de VS. opgenomen en men achtte het nodig met deze te experimenteren. Ondertussen is het dezelfde VS. die het ergst van stapel loopt

tegen Irak.

M

et de commercialisering van de voetbalsport verliest deze stilaan haar waarde in haar betekenis. Oordeel zelf. Het Britse Arsenal kocht in 1997 van Paris Saint Germain (PSG) de speler Nicolas Anelka voor 270 miljoen frank. Hij kreeg een maandloon van 3 miljoen. In augustus verkocht Arsenal op zijn beurt Anelka aan Real Madrid voor 1 miljard 320 miljoen frank. Aldaar zal hij een maandloon ontvangen van 12 miljoen en wellicht evenveel aan publiciteits-contracten. Erger nog was de transfert van de Italiaan Christian Viciri van Lazio Roma naar Inter Milaan. Deze laatste club betaalde maar eventjes 1 miljard 680 miljoen frank. Dit bedrag stelt de cijfers in de schaduw die Inter Milaan in 1997 betaalde voor de Braziliaan Ronaldo. Toen ging het nog om 1 miljard 26 miljoen. Is dit niet waanzinning?

D

e ClA-directeur George Tenet verklaarde aan de inlichtingen-. commissie van het Amerikaanse Congres van Afgevaardigden wel over kaarten te beschikken waarin duidelijk stond aangegeven waar de Chinese ambassade in Belgrado zich bevond. Ook de medewerkers van de dienst wisten dit, voegde hij er aan toe. Toen echter de CIA de NAVO (lees de Amerikaanse luchtmacht) adviseerde een militair doel te bombarderen dat later bleek de Chinese ambasade te zijn, werden deze bronnen niet geraadpleegd. Het is moeilijk te geloven dat ze in de CIA zo dom zijn. Ondertussen hebben drie Chinese journalisten bij deze luchtaanval op 7 mei, het leven verloren. Het doet er niet toe moeten ze bij de CIA denken als er maar geen Amerikaanse slachtoffers zijn.

T

ijdens het recente bezoek van de Israëlische nieuwe premier Ehoud Barak aan de VS. heeft president Bill Clinton aangekondigd dat de nieuwe militaire hulp aan Jeruzalem zal opgetrokken worden naar 2,4 miljard dollar. Dit betekent een stijging van 30 %. Het congres moet nu nog zijn goedkeuring geven. Aan hogerge-noemd bedrag wordt nog een som toegevoegd van 1,2 miljard dollar voor investeringen in de veiligheid zoals voorzien in de akkoorden Jan Wye planta-tion.

O

ndanks de gedane beloften bij de hereniging van de BRD en de DDR blijven na acht jaar de verschillen tussen de lonen van beide

landsgedeelten aanzienlijk. Een werknemer in de productiesector in de BRD verdiende vorig jaar gemiddeld 70.265 mark. Zijn collega in de ex-DDR 49.896 mark. Het bureau van de statistiek in Wiesbaden dat tot deze vaststelling kwam, wees er tevens op dat de gemiddelde inkomens vorig jaar in het westen groeiden met 2,6 %. Het is dus niet zo dat de kloof zal gedicht worden.

H

et is stilletjes geworden rond de corruptiepraktijken van de gewezen voorzitter van het Christelijk Middenstand Verbond. De man werd aangehouden en ervan beschuldigd afspraken te hebben gemaakt met drie collega ondernemers. Het ging hier om financiële afspraken voor regeringsoffertes waarbij de overheid te hoge prijzen betaalde. Zo maakten ze misbruik van hun mnopoliepositie terwijl zij het steeds maar hebben over de monopoliepositie van de overheid.

D

e pas samengestelde nieuwe regeringen in ons land hebben alle records gebroken inzake de deelname van vrouwen. Op de achttien ministers en staatssecretarissen in de federale regering komen slechts drie vrouwen voor. Drie op de negen ministers in de Vlaamse regering. Drie in de Franse Gemeenschapsregering en geen enkele in de Waalse of Duitstalige gewestregringen. Inzake de deelname van vrouwen in regeringen in de verschillende landen van de wereld staat België op de zesenzestigste plaats. Niet om fier over te zijn.

D

e Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, heeft haar Franse collega verweten dat in zijn land de godsdienstvrijheid wordt aangetast. De V.S.-minister wijst hiervoor naar het bestaan van een commissie tegen de sekten die in Frankrijk over deze een ernstig onderzoek voert.

D

e wereldgezondheidsorganisatie (WGO) maakte van uit haar hoofdkwartier in Genève bekend dat in de vluchtelingenkampen van de Kosovaren onbruikbare en vervallen geneesmiddelen werden aangevoerd. Grote farmaceutische bedrijven maakten van speciaal toegekende fiscale voordelen gebruik om zich te ontlasten van tonnen zalf voor de lippen, aambeienzalf, nicotinepleisters e.a. rommel. Nergens werd echter gemeld dat deze firma’s hiervoor vervolgd worden.