Category Archives: Rusland

Rusland vanuit vakbondsstandpunt

Om dit thema gaf Vsevolod Mozjajev, hoofd internationale betrekkingen van de Russische vakbondsfederatie VOVR te Stockholm een zeer interessante lezing. Ietwat vakbondsgeschiedenis De vakbeweging in Rusland groeide samen met de revolutionaire gebeurtenissen van 1905-1907. Meteen al kwamen een aantal eigenschappen naar voor: De vakbond was altijd op industriegrondslag georganiseerd, d.w.z. een eenheidsvakbond voor een bedrijf

Read More