Tag Archives: 1953

Weg met de EVG

DAT NOOIT MEER: WEG MET DE EVG jaargang 1953, nummer 1, pagina 1 HET verdrag over het Europese leger had ons voorgoed veroordeeld kunnen toeschijnen. Zóveel tegenwerpingen, zoveel wantrouwen en vijandigheid in alle landen, hij zovele mensen van verschillende overtuiging, doemden het, zo scheen het, tot een zekere mislukking. De Duitse verkiezingen gaven het niettemin

Read More