Te zot … om los te lopen

mei of juli?

De Britse socialistische premier, Tony Blair, heeft volgens de Britse krant “The Sunday Tele-graph” zijn conservatieve voorgangster, Margaret Thatcher, gevraagd hem te adviseren in het Kosovo conflict. De 73-jarige “ijzeren dame” heeft Blair aangespoord binnen de NAVO het leiderschap op zich te nemen en de Amerikanen te waarschuwen en te overtuigen om niet toe te geven.

De blanke Zuid-Afrikaanse gemeenschap eist een afzonderlijke staat die uit vier regio’s van Zuid-Afrika zou bestaan. Ze hebben hun eis aan Nelson Mandela voorgelegd die hun doorverwezen heeft naar Thabo Mbeki, de nieuwe president.

Premier J. L. Dehaene bracht, na de NAVO-top te Washington, even een blitz bezoek aan Mexico. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om even binnen te lopen in het kindertehuis Casa Hogar in Toluca, dat in 1986, tijdens de wereldkampioenschappen voetbal op initiatief van de Rode Duivels werd opgericht. Hij overhandigde er, met een groot gebaar, sportzakken van de NMBS en petjes van Belgacom …

Oxfam Internationaal berekende dat wereldwijd 320 miljard frank nodig is om de kwaliteit van onderwijs en leermiddelen te verbeteren. Dit is volgens Oxfam minder dan de helft van wat Amerikaanse ouders per jaar besteden aan speelgoed en een zelfde bedrag als de wereld in vier dagen uitgeeft aan bewapening.

Manuel Babit die op 4 mei in Californië werd geëxecuteerd, na beschuldigd te zijn van moord, was een oud-strijder uit de Vietnamoorlog. Opgesloten sinds 1990 was hij zwakzinnig geworden . De vooravond van zijn terechtstelling werd hem het “Purple Heart”, een ereteken voor Vietnamveteranen overhandigd.

In de VS. kan men, via Internet, de meest gesofistikeerde wapens kopen gaande van een luchtpis-tool tot een AK 47 of een “gewoon” Tiger geweer met verrekijker .Alle types en merken worden er voorgesteld. De prijzen schommelen van een Browning Buchman kaliber 22 voor 150 dollar, tot het model revolver, die de piloten dragen, aan 3.500 dollar. De bestelling wordt uitgevoerd via een wapenwinkel in de buurt van de belangstellende. Volgens de nieuwe federale wet volstaat het dat de geïnteresseerde zijn identiteit kan bewijzen.

Sadako Ogata, hoofdcommissaris voor de vluchtelingen verklaarde zeer bezorgd te zijn over het feit dat de maffia in Albanië jonge Koso-vaarse vrouwen verplicht zich te prostitueren. In bijzonder zij, die in Albanese families opgenomen werden” (Le Monde 7/5/99). Een Belgische officier zegde voor de V.R.T. dat alle Albanezen over een wapen beschikken…

Met Kosovo is Irak volledig uit de media verdwenen. En nochtans bombarderen Amerikaanse en Britse vliegtuigen nog dagelijks Irak. Wellicht gaat men er van uit dat de tot tanden gewapende Irakezen zich klaar maken op de Britse of Amerikaanse kusten te landen.

De Indonesische dictator Suhar-to, jarenlang een uitstekende vriend van het Westen en de VS., heeft meer geluk dan Milosovic. Na in de zestiger jaren een half miljoen communisten te hebben vermoord waarbij vanwege zijn vrienden geen enkel protest weerklonk, werden hem alle kansen geboden om op de weg van zijn bereidheid fortuin te verzamelen. Na de recente financiële krach moest hij uiteindelijk toch opstappen. Hij moet zich echter geen zorgen maken voor de toekomst. Het Amerikaanse weekblad “Time” maakte kort geleden bekend dat Suharto een kapitaaltje bezit van 552 miljard frank (uitgezet in 11 landen) en onlangs nog 337 miljard frank van een Zwitserse naar een Oostenrijkse bank overhevelde. Zeg me wie uw vrienden zijn en… zegt het spreekwoord.

De socialist Tony Blair heeft de totale oorlog verklaard aan “zijn binnenlandse vijand”. Wie zijn die gevaarlijke terroristen? De gehandicapten en de alleenstaande moeders die nu bedreigd worden hun sociale uitkeringen te verliezen indien ze niet onvoorwaardelijk om het even welke job aanvaarden die hun voorgesteld wordt.

De code van de fase II van de NAVO bombardementen op Joegoslavië kreeg de naam “Dresden” mee. Dit is de Duitse stad die in februari 1945 – op het einde van de oorlog – door 400 Amerikaanse en Britse bommenwerpers van de kaart werd gevraagd. 650.000 brandbommen werden op Dresden uitgestort. Bilan 35.000 doden. Volgens een Britse strateeg waren de Duitse steden zelf het vel van ’n Britse grenadier niet waard. De NAVO blijkt dus wel te getuigen van veel cynisme.

Terwijl in Turkije de Koerden worden afgeslacht (reeds meer dan 30.000), heeft Turkije zijn grenzen opengezet voor de Koerden. Ter-zefdertijd werden ook aan de NAVO-vliegpleinen voor bombardementsvliegtuigen die Belgrado moeten plat leggen (zoals dit eveneens het geval is voor de vliegtuigen die Irak bombarderen) ter beschikking gesteld. Israël waar nog veel Palestijnen in vluchtelingenkampen leven en vervolgd worden heeft op zijn beurt aan Kosovaren gastvrijheid verleend. De Amerikanen willen eveneens Kosovaren opnemen maar dan in tenten in hun militaire basis in Guantenamo op Cuba. Waarheen zullen de Kosovaren dan heen vluchten wanneer de NAVO zou besluiten een raid uit te voeren om Cuba te bevrijden van de Amerikaanse bezetting.

Een Amerikaanse militaire rechtbank heeft de VS. piloot, Richard Ashby, die het ongeval in het Italiaanse Cavalese veroorzaakte waarbij 20 mensen (o.w. vijf Vlamingen) het leven verloren, veroordeeld tot een half jaar gevangenis en ontslag uit het leger. Ashby werd veroordeeld om, samen met de navigator, de videoband over het ongeluk te hebben vernietigd en zo het onderzoek belemmerden. Maar voordien was Ashby , door een andere rechtbank, onschuldig bevonden voor onvrijwillige doodslag. Hoe rijm je dit aan elkaar…

Een krant uit Lausanne “l’Hebdo” ontmaskerde de praktijken van de farmaceutische firma Van T.X. uit Basel. Deze ronselt in Oost-Europa personen om als proefkonijnen te dienen. L’Hebdo wijst er op dat sinds verschillende maanden personen, meestal jongeren, uit Estland, Polen, Macedonië e.a. regio’s uit Joegoslavië naar Basel worden gelokt. In het contract dat hun wordt voorgelegd en opgesteld in een taal die ze meestal niet verstaan, is niet vermeld welke proefnemingen deelnemen. Een student uit Estland zegde dat de reis per vliegtuig werd betaald en ze voor hun medewerking een vergoeding kregen van 36.000 fr. wat driemaal het in Estland uitbetaalde loon vertegenwoordigd. een gemakkelijke prooi dus.