betoging voor gezondheidszorg

Op vrijdag j. I. ging in onze stad een betoging door gevolgd door een meeting waaraan tweehonderd dokters uit onze streek e. a. medisch personeel deelnamen.

Zij eisten de stopzetting van de afbraak van de geneeskunde in onze stad.

Ze klaagden de lage lonen aan en de onmogelijkheid onder de huidige voorwaarden mensen te genezen. Ik moet er aan toevoegen, schrijft ze, dat er geen geneesmiddelen zijn in het hospitaal. De zieken moeten ze zelf kopen in de apotheek.

De familieleden moeten eveneens zelf instaan voor de eetmalen omdat deze door het hospitaal niet meer uitgereikt worden.

Dringend vervoer met ambulances wordt niet meer gedaan omdat er geen benzine is…