NIEUWS UIT AMERIKA

HET IS NIET ZO DAT MEN DE ATOOMOORLOG ZAL VERMIJDEN

De schoolkinderen in Amerika moeten een medaile dragen. In de volkse mond noemt men dat: “hondenmedalles”. Ze worden inderdaad genummerd zoals voor de honden. Daarmee zal het mogelijk zijn na een atoombomontploffing de verkoolde kinderlijkjes te identificeren.

IN BELGIË
Onze ministerraad, het mooie Amerikaanse voorbeeld volgend en van oordeel zijnde, dat regeren vooruitzien betekent, overweegt het invoeren van gelijkaardige medalles voor onze kinderen van minder dan vijftien jaar.

IN DE U.N.O.
Alle landen worden uitgenodigd hun kinderen identiteitskaarten aan te binden in een stof, die de radioactiviteit weerstaan kan.
Bewonder de voorzorgen om de misdaad achteraf te kunnen registeren. Besluit: Opdat onze kinderen niet radioactief zouden worden, is het nodig,dat wij nu actief zijn.

Vrede, maart 1955