Cubaanse artsen in Zuid-Afrika

De Franse krant “Le Monde” (Tl/4/96) schrijft dat honderd Cubaanse dokters in Zuid-Afrika zijn aangekomen om posten in de landelijke hospitalen op zich te nemen.

Tegen het einde van dit jaar zullen nog eens zeshonderd Cubaanse artsen hun collega’s komen verzorgen.

De keuze van de Cubaanse dokters vindt zijn reden in de politieke vriendschap die bestaat tussen het A.N.C, van Nelson Mandela en het Cubaans regime van Fidel Castro sinds de periode van de strijd tegen het apartheidsregime.

Een andere reden is eveneens dat Zuid-Afrika het systeem van een gedecentraliseerde gezondheidszorg, zoals in Cuba bestaat, nastreeft. Op nationaal vlak beoefenen op dit ogenblik ongeveer 4.000 vreemde dokters (15 % van het geheel van het Zuid-Afrikaanse artsen) hun praktijk uit in de landelijke hospitalen waar het grootste doel van de Zuid-Afrikaanse dokters afwezig blijven.

Meer dan 60 % van de 26.000 Zuid-Afrikaanse artsen houden het bij een liberale privépraktijk en 125 onder hen verlaten ieder jaar het land. De dokters in de landelijke hospitalen ontvangen een loon van 30. OOO B. fr. per maand of twee tot driemaal minder dan diegene die een privépraktijk hebben.

Het overgrote deel van de landelijke gebieden wordt door zwarten bewoond. Deze streken werden destijds door het apartheidsregime verwaarloosd.

De Zuid-Afrikaanse regering wil nu, tegen 1 juli, tweeduizend bijkomende gezondheidscentra bouwen waar kosteloos gezondheidszorg zal verstrekt worden.

Een bijzondere aandacht gaat naar de verzorging van tuberculose -100.000 gevallen per jaar – en de toenemende aidsgevallen. (Zuid-Afrika telt 2 miljoen seropositieven).

De Cubaanse artsen wordt een contract van drie jaar aangeboden aan een loon dat gelijk staat met dat van hun plaatselijke lokale collega’s. Opvallend bij dit bericht is zeker dat “onze” zo goed geïnformeerde media, die er als de kippen bij is om, zonder enige ernstige algemene politieke analyse, alle mogelijke negatieve aspecten van het Cubaanse regime in de verf te zetten, het niet nodig gevonden heeft om bovenstaande informatie aan hun lezers, kijkers of luisteraars bekend te maken, (ads)