Eerlijkheidshalve

Smeergeld

De 75-jarige aartsbisschop Salvatore Cassisa uit Montrale in Italië wordt beschuldigd smeergeld te hebben aangenomen bij werkzaamheden aan zijn kathedraal en oplichting van de Europese Unie. De bouwmaatschappij zou Cassisa, bij de bouw van zijn prestigieuze kathedraal, een belangrijke som geld toegestoken hebben om het contract van de renovatie in te rijven. Cassisa zou eveneens de Europese Unie om de tuin geleid hebben over de omvang van zijn wijngaarden waarvoor hij 15 miljoen fr. subsidies op zak stak. De aartsbisschop zou bovendien nauwe relaties hebben met de plaatselijke maffia. Op 8 juli komt hij voor dit alles voor de rechtbank.

Saoedi-Arabië

De Grootmoefti van Saoedi-Arabië, Sjeik Abdel Anir Ben Baz, heeft de vrouwen van zijn land verboden voortaan nog schoenen met hoge hakken te dragen. De hoogste religieuze autoriteit van het feodale koninkrijk heeft hen als een eeuwige waarheid duidelijk gemaakt dat zij met hoge hakken de illusie hebben groot te zijn en met deze kunnen struikelen en vallen.

Afrika, de Wereldbank en het I.M.F.

Oxfam internationaal vestigde er in een rapport de aandacht op dat de politiek van de Wereldbank en het Internationaal Muntfonds (LM.F.), de arme landen, bijzonder in Afrika, verder in de financiële problemen duwt.

Zambië en Oeganda werden als voorbeeld gesteld.

De terugbetalingen aan de Wereldbank en het I.M.F. stegen van 20 % voor de armste landen in 1980 tot 50 % in 1994. In dat jaar stroomde naar het I.M.F. en de Wereldbank ongeveer 100 miljard frank terug, als terugbetaling. Niettemin wordt door beide organisaties aanvaard dat deze landen niet in staat zijn op eigen kracht onder de internationale schuldenlast uit te komen. In 1993-94 verstrekte de I.D.A. – een filiaal van de Wereldbank dat speciale leningen tegen lage rente toekent aan landen met hoge schulden en laag inkomen – een lening van 90 miljard frank aan de twee hogergenoemde landen.

Oxfam wijst er op dat voor elke drie dollar van de I.D.A. er twee terugvloeien naar de Wereldbank om oude schulden af te betalen, ondertussen verleende het I.M.F. aan Rusland een nieuwe lening, dit keer voor een bedrag van 300 miljard frank, (ads)

Ze zeggen het zelf…

In de Verenigde Staten stagneerden de reële gemiddelde lonen in de loop van de laatste twintig jaar. Deze van de minst gekwalificeerde arbeiders daalden met ongeveer 20 procent.

De werknemers zonder diploma zagen een grote daling van hun inkomsten. Dit neemt niet weg dat zij gelijktijdig het slachtoffer werden van een aanzienlijke verhoging van de werkloosheid.

Onder de loontrekkenden zonder kwalificatie steeg het werklozenpeil van 5 % in de jaren 70 tot 12 % vandaag.

Er is dus in de V.S. voor de meest benadeligden gelijktijdig een verlaging van de lonen en een verhoging van de werkloosheid.

Edmund S. Phelps Prof in de economie aan de Universiteit van Colombia (Le Monde 12/3/ 96)