Demografisch profiel van de kinderbevolking

Volkstelling 1991

Kinderen tot 15 jaar: 324 miljoen of 38,4 % van de Indische bevolking Leeftijdsgroep van 5 tot 15 jaar : 221 miljoen of 26,2%

Kinderen jonger dan 15 jaar op het platteland : 252 miljoen of 78% van deze leeftijdsgroep

Kinderen jonger dan 15 jaar inde steden : 72 miljoen of 22%

Op 10 kinderen die voor een basisopleiding ingeschrevenworden zijn er maar 4 die de lagere school voltooien.

Kinderarbeid

De onderzoeker UmaJoshi schatte de kinderarbeid in India in 1986 op 110 miljoen.

Een onderzoek gesponsord door het Ministerie van Arbeid, toonde aan dat op 102,3 miljoen gezinnen 34,7van hen werkende kinderen telde.

79% van de werkende kinderen leven op het platteland

2/3 van deze werkende kinderen vindt men terug inde leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar, 1/3 is dus jonger dan 12 Volgens geslacht komen we tot de volgende vaststelling voor de kinderarbeid :

– platteland : 59,83% van de jongens en 31,31% van de meisjes

–  stad: 6,60% van de jongens en 2,26% van de meisjes

Voor de opdeling van kinderarbeid volgens de sociale positie van de ouders buiten de stad, is het resultaat als volgt:

  • kinderen van kkleine boeren 35,73%
  • kinderen van landloze boeren 42,75%

Demografische evolutie van de kinderen tot 14 jaar

1971 = 230 miljoen

1981 = 263 miljoen

1991 = 308 miljoen

De stijging van 1971 tot 1991 bedroeg 33,91%

Men neemt aan dat het totaal aantal inwoners in het jaar 2000 het miljard zal overschrijden. Het aandeel van de kinderen jonger dan 14 jaar zal zich situeren rond de 34% Wanneerwede-ze indeling uitbreiden tot jongeren onder de 18 jaar dan ligt het perecentage van de totale bevolking hoger Dit betekent ook dat India aan dit kinderprobleem veel meer aandacht zal moeten schenken. Een ander zeer belangrijk probleem voor de Indische regering zal zijn dat de groep jongeren die zich op de arbeidsmarkt aanbiedt sterk groeit.