Frankrijk

241 miljard FF. Dat is het defensiebudget van Frankrijk voor 1996.

Frankrijk, een land met meer dan 3 miljoen werklozen, waar de meerderheid van de werknemers de straat zijn opgegaan om hun sociale zekerheid en pensioenstelsel te verdedigen tegen het slopingswerk van het Verdrag van Maastricht. Een land met in de grootsteden duizenden daklozen, waar ieder jaar steeds meer burgers de eindjes niet meer aan mekaar kunnen knopen om hun gezin een decent bestaan te verzekeren.

Dat land veroorlooft zich 241 miljard FF aan defensie in 1996 te besteden. Voor 1995 bedroeg het budget 237,8 miljard FF. De 241,4 miljard FF voor 1996 betekenen een verhoging van 1,51 %. In dit bedrag van 241 miljard zijn ook de pensioenen van de militairen begrepen. 89 miljard is voorzien voor de uitrusting en 100,5 miljard voor de functionering.

Bron : Lettre de l’observatoire des transferts d’armements n° 3/95

Omzet van wapenverkoop van Frankrijk aan Derde-wereld-landen

jaar:    bedrag in miljoen dollar    bedrag in miljoen F
1978                2.800                                      16.800
1988                      900                                    5.346
1989                  3.900                                      24.853
1990                  2.500                                      13.575
1991                    2.800                                      15.736
1992                  4.000                                      21.120
1993                  3.700                                      20.942
1994                11.400                                      67.830
Uit deze tabel kan men opmaken dat voor de Franse wapenindustrie de opeenvolgende jaren geen crisisjaren waren. Bron : C.R.S. De top-10 van landen die de belangrijkste wapencontracten afsloten met Derde-wereldlanden in 1994
rangorde          land                       miljoen dollar
1. Frankrijk  11.400
2. V.S. 6.113
3. Rusland  4.600
4. Groot-Britt.  600
5. China  500
6. Oekraïne  200
7. Nederland  200
8. Canada 200
9. Italië  200
10. Zweden  100