James Bond en de Franse wapenindustrie

Voor “Golden Eye”, de laatste James Bond film werden door de Franse regering parade-stukken van het Franse leger kosteloos ter beschikking gesteld. De nieuwe fregat “La Fayette”, die in 1996 in dienst wordt genomen en de aanvalhelicopter “Tigre” die, als alles goed gaat in 1997 zal gebruikt worden, mochten in de film meespelen. Gedurende vier dagen werden in de haven van Monaco met, in en op deze militaire speeltuigen opnamen gemaakt voor de “Golden Eye” (een Britse film die 55 miljoen dollar heeft gekost). Als tegenprestatie voor de kosteloze in bruiklening bekwam de Franse marine en Eurocopter dat hun naam op de affiches zou geplaatst worden. Als reklamekampagne voor de Franse wapenindustrie. Voor de première van de film, half december te Parijs, had de Franse Defensie minister Charles Millon reeds vernomen dat de nieuwe James Bond, Pierre Brosnan, een aanhanger was van Greenpeace die harde verklaringen had afgelegd tegen de Franse kernproeven. Zo zegde hij o.m. “Niemand kan me er van overtuigen dat kernwapens goed zijn voor de vrede. Ik ben ter plaatse geweest en ik heb getuigenissen gehoord van Polynesiërs. Het is ondenkbaar te geloven dat de huidige kernproeven geen enkele konsekwentie zullen hebben op het milieu, de natuur en de mensen”.

“James Bond” ging dus niet naar de receptie van de minister omdat hij niet in de kaart wenste te spelen van de wapenhandelaar (ads).

Nu Duitsland herenigd is en de koude oorlog beëindigd, kan de vraag gesteld worden of het nu niet aangewezen is de V.N. te versterken en de NAVO geleidelijk af te bouwen. Dit zou niet alleen niet te versmaden besparingen tot gevolg hebben, maar ook energie en mam kracht vrijmaken voor ontwapening, ontmijning en ontwikkeling.

Fons Margot, Voorzitter van Vrede en Rechtvaardigheid in De Nieuwe Gids 19/10/’95