TOP…PUNT

Om „klaarheid” te scheppen in het sociaal konflikt organiseerde de Franse TV zender France 2 op 1 december een dialoog met als tema „Waarom zit de toestand vast ?”

Buiten de zogenaamde experten, naast vertegenwoordigers van politieke partijen en twee vakbondssekretarissen (FO en CFDT en niet de grootste de C.G. T.) werden, in duplex, ook stakende arbeiders betrokken om hun standpunt te laten kennen.

De krant Le Monde” wijst er op dat de stem van de ene niet hetzelfde gewicht heeft dan de andere. KRONOMETER IN DE HAND WIJST HET BLAD ER OP dat de 50 spoorarbeiders van het depot van Lemand 3 minuten en 41 sekonden het woord kregen, de 30 arbeiders van de RA TP 3 minuten en 21 sekonden, de 20 stakende postmannen van Straatsburg 3 minuten en 23 sekonden en de delegatie van studenten uit Toulouse 4 minuten 48 sekonden. In totaal een kwartier voor de stakende arbeiders en studenten op een uitzending van meer dan twee uur. Over gelijke rechten gesproken.