Nagels met koppen

■ TEWERKSTELLING : Als men de Kredietbank moet geloven waren er in België vorig jaar geen 588.676 maar slechts 405.837 werklozen. Dit maakt een verschil uit van 40 procent. Schoolverlaters, bruggepensioneerden, langdurige werklozen e.a. gevallen worden volgens de formule van het Euro statistisch bureau, bij wie de Kredietbank zijn cijfers haalt, niet als werklozen beschouwd.

Deze voorstelling laat de Kredietbank toe het standpunt te verdedigen dat het werkloosheidsstelsel in België te vrijgevig is. De beperking van de uitkeringsduur voor de werklozen wordt door de Kredietbank als een dringende maatregel vooropgesteld.

■ BEJAARDEN : In onze Belgische “welvaartstaat” zijn zeven procent van de Vlaamse ouderen arm en dienen ze rond te komen met minder dan 20.000 fr. per maand als alleenstaande of met minder dan 27.000 fr. per koppel. Volgens het Vlaams Ouderen Overleg-komitee (VOK) is 16 % van de Vlaamse bevolking bestaansonzeker en 5 % regelrecht arm. Dit betekent dat zo’n 300.000 mensen arm zijn in Vlaanderen.

■ KONSEKWENT : De organisatie voor Afrikaanse eenheid (OUA) heeft besloten haar leden, die hun bijdragen niet betalen, niet meer het woord te verlenen of aan stemmingen deel te nemen tijdens de zittingen van de organisatie. De volgende landen hebben samen een schuld van 14 miljoen dollar: Tsjaad, de Comoren, Equatoriaal Guinea, de Centraal Afrikaanse Republiek, Guinee Bissau, Sierra Leone, Sao Tomé Principe, Niger en de Seychellen. Spijtig dat dergelijke gezonde princiepen niet worden toegepast in de Verenigde Naties waar de V.S. een van de landen is met de hoogste schuld.

■ LONEN : De Standaard vestigt de aandacht op sommige lonen. Volgens de krant hebben de toplui van Belgische ondernemingen en banken bruto jaarsalarissen die tot 25 a 30 miljoen frank kunnen oplopen. Een deel wordt soms op een fiskaal interessante manier in het buitenland uitbetaald. In de grote Amerikaanse ondernemingen zou de „chief executive” gemiddeld 120 tot 150 keer meer verdienen dan de modale werknemer. In de jaren zeventig bedroeg die spanning zowat 35 tot 1. Nu zijn het deze toplui die de loon-beperkingen voorstellen en over offers praten voor de kleine loontrekkende natuurlijk.

■ AIDS : Bij de internationale aktiedag tegen Aids werden cijfers bekendgemaakt over het aantal mensen in de wereld dat door deze ziekte getroffen wordt.

Dit geeft voor Noord-Amerika 750.000 mensen, voor Latijns-Amerika 1,5 miljoen, voor Afrika onder de Sahara 8,5 miljoen, Noord-Afrika 100.000, Oost-Europa en Centraal Azië 50.000, Oost-Azië 50.000, Zuid Oost-Azië 3 miljoen en Australië 20.000. Men spreekt over een totaal van 14 è 15 miljoen. Wanneer zullen alle krachten, alle financiële mogelijkheden worden ingezet om deze ziekte in te dijken ?

■ CHINA : Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar en in vergelijking met dezelfde periode in 1994 steeg de industriële produktie met 13,4 procent. De industriële produktie van de staatsbedrijven kende een groei van 7,1 % en deze van de gemengde bedrijven met 9,2 %. In de Zuidelijke Oostprovincies noteerde de industriële produktie een groei van 15,5 % terwijl de minder industriële regio’s uit het binnenland een verhoging kenden van 10,7 %.

■ LONEN IN V.S.: De president van de overkoepelende Amerikaanse Vakbondsorganisatie (AFL-CIO) John Sweeny, wijst er in “De Standaard” (11/ 12) op dat hij de Fransen bewondert voor hun massale mobilisatie hoewel de organisatiegraad van de arbeiders in Frankrijk betrekkelijk laag is. Over de V.S. zegt hij o.m. “Een andere prioriteit is het dichten van de groeiende kloof tussen arm en rijk. De lager opgeleide werknemers in loondienst hebben hun reële inkomen in de jongste twintig jaar soms tot dertig procent zien dalen. De lonen van velen hebben geen gelijke tred gehouden met de gestegen welvaart. Sinds 1979 is alle inkomensgroei naar de bovenlaag van de gezinnen gegaan ; bijna alles ging naar de bovenste twintig procent. Twintig jaar achteruitgang in lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden eisen hun tol op het leven in Amerika. Er is een diepgewortelde woede onder de hardwerkende mensen voor wie de Amerikaanse droom in rook is opgegaan”. En … intussen hoor je in ons land nog steeds politiekers Amerika als “het” model voorstellen.

■   ANTI-PERSOONSMIJNEN : Uit een rapport van het Internationaal Rode Kruis blijkt dat op dit ogenblik wereldwijd (64 landen) 110 miljoen anti-persoonsmijnen in velden, dorpen en steden verspreid liggen. Jaarlijks komen er daar nog eens 2 miljoen bij. Aan het huidig tempo zal het volgens genoemd rapport, ELF EEUWEN duren vooraleer al deze mijnen verwijderd zijn !

■    DOODSTRAF IN V.S.: Zesenvijftig personen, een rekordcijfer, werden; in
1995 in de Verenigde Staten terechtgesteld. Men voorziet dat dit aantal in 1966 zal toenemen. Achtendertig Staten hebben in de V.S. de doodstraf terug ingevoerd en, volgens recente gegevens, wachten drieduizend ter dood veroordeelden in de “dodengangen” op hun executie.

De meeste executies werden in de zuidelijke Staten uitgevoerd. Sinds de herinvoering van de doodstraf in 1976 werden in de V.S. meer dan driehonderd personen terechtgesteld waarvan honderdenvier in Texas.

■    V.S.-INVESTERINGEN IN EUROPA :
In Europese kringen wordt steeds beweerd dat de aanpak van de E.U. bedoeld is om de Amerikaanse invloed in te dijken. Met de privatisering van Belgacom is het duidelijk dat het juist andersom gaat: De Belgische regering besloot op 14 dec 1995 dat 49,9 % (73,3 miljard frank) van
het kapitaal wordt overgenomen door een consortium onder leiding van de Amerikaanse maatschappij Ameritech. Deze heeft hierin een participatie van 37 %. Tele-Denemarken 35 % en Singapour Telecom 28 %.

Van zijn kant publiceerde IDAT (Instituut voor telecommunicatie in Europa) een overzicht van de participaties van volgende Amerikaanse firma’s in Europa AIR TOUCH: 25 % (147 miljoen dollar) in Belgacom (België); 51 % (205 miljoen dollar) in Nordietel (Zweden); 29,55 % (voor 2,5 miljard dollar) in Mobilfunk (Duitsland); 10,2 % (voor 1,5 miljard dollar) in Omnitel (Italië); 15,8 % (voor 2,3 miljard dollar) in Airtel (Spanje); 23 % in Telecel (Polen en 10% (voor 157 miljoen dollar) in Dansk Mobil Telefon (Denemarken). AMERITECH: 24,5 % in PTK (Polen); 2 i % in Netcom (Noorwegen en in Hongari e. BELL ATLANTIC: 24,5 % in Eur itel (Tsjechië); 11,6% (1,5 miljard dollar) in Omnitel (Italië).

BELL SOUTH: 21,4 % (2,46 miljard fr nk) in E + (Duitsland); 29 % (157 miljoen dollar) in Danskmobil Telefon (Denemark’ ;n). NYNEX: 20 % (200 miljoen dollar) in Stet Hellas (Griekenland). S.B.C.: 11 % (1,6 miljard dollar) in FFR (Frankrijk).

U.S.WEST: 50 % (voor 1 miljard dolla ) in Mercury One-2-one (Groot-Brittannië); 49 % in West-Tel (Hongarije); 24,5 ‘ , in Eurotel (Tsjechië); 5 % (2,24 miljard! dollar) in Bouygues-Telecom (Frankrijk), Hieruit blijkt dat de situatie er wel anders uitziet dan men ons tracht wijs te maren. (ads)