Nagels met koppen

■   DUITSLAND: SIEMENS WIL STEEDS MEER. Na een rekordwinst van 2,08 miljard mark (43,3 miljard B.fr.) in 1994-95 hoopt de derde Duitse industriële groep in 1996 zijn winsten nog te verhogen met 20 tot 25 %. Zijn zakencijfer zou verhogen van 88,8 miljard mark tot meer dan 91 miljard mark. Allerhande vernieuwingen staan op het programma. De groep die 373.000 personen tewerkstelt realiseerde een stijging van de produktie met 8 %. Ondertussen gingen in drie jaar tijd 43.000 arbeidsplaatsen verloren. Siemens voorziet een rentabiliteitstijging van 15 % tegen 9 % op dit ogenblik en zou hiervoor zijn posities willen versterken in Dresden en in het buitenland o.m. New Castle (Groot-Brittannië) en de Verenigde Staten. In Oost-Azië neemt Siemens reeds deel aan gemeenschappelijke maatschappijen waarvan een dertigtal in China. Tegen het jaar 2000 wil het bedrijf er 20 % van zijn zakencijfer verwezenlijken tegenover 10 % op dit ogenblik.
De derde Duitse onderneming SIEMENS
Netto resultaat
Siemens hoopt zijn winst in 1996 te verhogen van 20 tot 25 %

■    JAPAN: Het Japans defensiebudget, het belangrijkste in de wereld na dit van de V.S., gaat stijgen met 2,58 %. Dit blijkt uit de financieringswet die op 25 dec. ’95 door de regering werd goed gekeurd. De defensie-uitgaven zullen stijgen tot 47,5 miljard dollar en voor de eerste maal in een periode van zes jaar een stijging kennen die hoger ligt dan het Bruto Binnenlands Produkt (BBP). Een deel van het budget zal gespendeerd worden voor de ontwikkeling van een jachtvliegtuig en het op punt stellen van een nieuwe inlichtingsorganisatie waarin de verschillende delen van het ministerie van defensie zullen opgenomen worden.

De landen van Oost- en Zuid-Oost-Azië zullen zich hierover zeker vragen stellen.

  • RUSLAND: De minister van Landbouw, Alexander Zavefiouka verklaarde eind december dat de opbrengst van graan in 1995 de laagste was sinds 1963. De situatie wordt van dag tot dag erger zegde de minister en dringende maatregelen zijn nodig om aan deze katastrofale toestand een einde te stellen.
  • BELGIË-PRIVATISERINGEN:  Het 152ste boek van opmerkingen van het Rekenhof (ook het Blunderboek genoemd) wijst er op dat aan de door de regering veel geprezen privatiseringen door bepaalde studiebureaus een dikke stuiver verdiend wordt. Zo liepen de bijkomende kosten bij de privatiseringen van de ASLK – NIM-NMKN en CBHK van 1993 tot 1995 op tot niet minder dan 593 miljoen frank. Een bagatelle…

■    PERS: Het aantal kranten per duizend inwoners die in 1994 verkocht werden ziet er voor volgende landen als volgt uit. Tussen haakjes het aantal in 1992.

Japan 600 (605); Zwitserland 592; Finland 475 (516); Zweden 471 (514); Luxemburg 392 (316); Oostenrijk 328 (404); Groot-Brittannië 321 (359); Duitsland 317 (326); Denemarken 315 (340); Tsjechië313 (395); Nederland 309 (310); Verenigde Staten 253 (260); Hongarije 215; Estland 186(191); België 168(173); Letland 165 (116); Ierland 159 (180); Frankrijk 156(154); Slovakije 155(176), Polen 145(125).

Meestal is er een terugloop waar te nemen.

■    DUITSLAND-TEWERKSTELLING:

Het aantal werklozen is eind december gestegen tot 3,75 miljoen. Een verhoging van 180.000 tegenover einde 1994. Volgens de Federatie van de Duitse Vakbonden (DGB) bedraagt de werkloosheid 9 % in het Westen en 15 % in het Oostelijk gedeelte van het land. De vakbond verwacht dat het cijfer tegen het einde van de winter zou kunnen oplopen tot 4 miljoen. Daartegenover is het interessant de gegevens te publiceren die werden bekend gemaakt in de International Herald Tribune (8/12/95) over de investeringen in de Duitse Bondsrepubliek. In de loop van de laatste vijf jaar investeerden de Duitse ondernemingen voor 173 miljard mark buiten Duitsland en slechts 25 miljard mark in eigen land. De Duitse ondernemingen maken zich blijkbaar niet veel zorgen over de tewerkstelling in eigen land. Het zijn de lage loonlanden die hun voorkeur genieten.

■ SUPERWINSTEN VOOR AMERIKAANSE BANKEN: Het gaat goed met de Amerikaanse Banken. “Le Monde” (21/1) wijst op de stijgende winst van de Bankamerica 22 %, de Chemical Banking + 48 %, de Chase Manhattan Bank + 40 % en de Bancone + 30 %. Hieronder de netto resultaten (in miljoenen dollars) voor 1994 met tussen haakjes de gegevens voor 1993. Citicorp 3.464 (3.366); Bankamerica 2.660 (2.180); Nations Bank 1.950 (1.090); J.P. Morgan 1.296 (1.211); Bancone 1.278; Chase Manhattan Bank 1.165 (1.205); First Chicago 1.150 (1.220); Wehls Fargo 1.000(841). Fusies en herstruktureringen (lees afdankingen) staan aan de orde van de dag.

De derde en de zesde bank van de V.S. Chemical Banking Corp. en Chase Manhattan Bank gaan samensmelten en worden meteen de grootste bank van de V.S. en de vierde op deze planeet. Ondertussen leven ± 35 miljoen Amerikaanse burgers met een inkomen dat onder de armoedegrens ligt. (ads)

■ DRUGS: Het jaarlijks zakencijfer van de drugshandel is in de wereld opgelopen tot 9.600 miljard frank en de winst wordt geschat op 3000 miljard frank. Via gesofistikeerde systemen en belastingparadijzen (die de onderscheiden Westerse regeringen tolereren) wordt zwart drugsgeld wit gewassen.