Nagels met koppen

  • PERS: Gegevens over het aantal lezers van de Franse nationale pers op basis van 100.000 lezers in 1995 (tussen haakjes de cijfers van 1994), l’Equipe (sportkrant) 2473 (2235). Lefvlonde: 2208 (2045), Le Parisien/Aujourdhui:1865 (1758), Le Figaro/l’Aurore: 1705 (1668), Liberation: 1063(1056), FranceSoir: 976 (977), Les Echos : 740 (738), Info Matin: 666 (590), deze krant is intussen verdwenen, l’Humanité: 551 (433). La Tribune Desfossés: 343 (391). La Croix: 328 (348). Praktisch alle Franse nationale kranten, ook Le Monde, zijn verlieslatend.
  • BUITENLANDSE HANDEL: In de Aziatische groeipool zijn onze beste klanten India 1,3 % van de totale export, Japan 1,32 %, Hong-Kong 0,88 %, China 0,68 %, Taiwan 0,56 %, Thailand 0,47 %, Singapour 0,41 %, Zuid-Korea 0,38 %, Australië 0,35 % en Maleisië 0,21 %. Wat onze import uit deze landen betreft geeft dit: Japan 2,69 % van de import, China 0,95 %, India 0,75 %, Thailand 0,52 %, Indonesië 0,32 %, Maleisië 0,30 %, Taiwan 0,30 %, Australië 0,25 %, Zuid-Korea 0,23 % en Hong-Kong 0,22 %. Er is dus nog heel wat weg af te leggen om degelijke handelsverhoudingen met de Aziatische groeipool te bewerkstelligen.

■    ONDERNEMINGSWINSTEN:  De 30.000 grootste ondernemingen geciteerd in de Trends Top 30.000 boekten in 1994 een nettowinst van 404 miljard frank . Dit betekent de helft meer dan in 1993. Elektriciteitsproducent Electrabel heeft de leiding met 23,8 miljard frank winst. Bekaert volgt met 9,9 miljard frank winst. Vervolgens komt de Nationale Loterij met 7,4 miljard, Janssen Pharma-ceutica 6,9 miljard , Solvay 6,3 miljard, Smithkline Berckmans 4,5 miljard, Volvo Europa 3,4 miljard, Interbrew 3,3 miljard en Monsanto 3,2 miljard. In 1994 haalden 42 bedrijven een winst van 1 miljard of meer tegen 34 het jaar voordien. Dit neemt niet weg dat de grote ondernemingen blijven klagen en eisen dat de arbeiders zouden inleveren.

■    ONTWIKKELINGSHULP  DAALT: De ontwikkelde landen blijken zich, ondanks alle gedane beloften, weinig gul te gedragen voor wat hun hulp aan de derde wereld betreft. Deze stagneerde in 1994.

In dit jaar was deze hulp lager dan ooit en bedroeg voor het geheel van de landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO) in de 26 rijkste landen van de wereld – 59 miljard dollar. Het objectief dat onderstreept werd door de Verenigde Naties was 0,7 % van het Bruto Nationaal Product, aan ontwikkelingshulp te besteden. Slechts vier

landen overschreden dit objectief. Noorwegen 1,05 %, Denemarken 1.03 %, Zweden 0,96 % en Nederland 0,76 %. Voor de andere landen ziet het aandeel er als volgt uit: Frankrijk 0,69 %, Canada 0,43 %, Luxemburg 0,40 %, Australië 0,35 %, Portugal 0,35 %, Duitsland 0,34 %, Oostenrijk 0,33 %, België 0,32 %, Finland 0,31 %, Groot-Brittannië0,31 %, Japan0,28 %, Spanje 0,28 %, Italië 0,27 %, Ierland 0,25 %, Nieuw-Zeeland 0,24 % en Verenigde Staten 0,15%.

Sommige landen rekenen in hun ontwikkelingshulp de bijdragen aan UNO-operaties en anderen verbinden deze aan de aankoop van producten van hun eigen nationale ondernemingen. Voor Spanje loopt dit op tot 85 % van de toegestane hulp terwijl dit voor Nederland 40 % bedraagt.

■    STRIJDSYNDICALISME:  Na de grote decemberstakingen in Frankrijk werden eind maart bij de spoorwegen de eerste sectorale verkiezingen gehouden. De CGT die tijdens de stakingen de meest dynamische rol speelde en de samenwerking tussen de verschillende vakbonden bevorderde, won tijdens deze verkiezingen 3,2 % en bereikte 48,9 % tegen 45,59 % in 1994. De CFDT, waarvan de leiding tijdens de stakingen een dubieuze rol speelde, behaalde 20,8 % (- 7,09 %), FO 5,82 % (+ 0,29 %), CFDTC 5,2 % (- 0,36 %), SUD (een afscheuring van de CFDT 4,46 %) en FNC 10,92 % (- 0,20 %). De CGT ging in alle sectoren van de spoorwegen vooruit evenzeer bij het onderhoudspersoneel, de technici, de treinbestuurders als de kaders.

■    110 MILJOEN: Dit is het aantal antipersoonsmijnen die nog in 64 landen verdoken liggen, klaar om te exploderen. Er liggen er nog evenveel opgeslagen in de arsenalen van de mogendheden die mede verantwoordelijk zijn voor de 60.000 slachtoffers die sinds 1980 in 21 landen met prothesen moeten verder leven, leder jaar worden 25.000 personen gedood of verminkt. Vijfentwintig landen kennen een crisissituatie als gevolg van de achtergelaten mijnen en dit o.m. in Angola, Eritrea, Mozambique, Somalië, Soedan, Afghanistan, Cambodja, Bosnië, Irak,…

Het Belgisch initiatief dat het opslaan, vervoer, fabricatie en gebruik van antipersoonsmijnen verbiedt zou dus dringend moeten uitgebreid worden. De resultaten bij de onderhandelingen blijven echter uit. (ads)

■    IERLAND: 1000 VREEMDE BEDRIJVEN: De Ierse Republiek met zijn 3,5 miljoen inwoners is een bevoordeligd terrein wanneer het om vreemde investeringen gaat, in bijzonder Amerikaanse. Het groene eiland telt op haar grondgebied niet minder dan 1000 vreemde bedrijven waarvan 435 uit de V.S., 180 uit Duitsland, 165 uit Groot-Brittannië en 40 uit Frankrijk. Deze investeringen betekenen rechtstreeks of onrechtstreeks 100.000 werkplaatsen. De investeringen concentreren zich in de sectoren van de hoge technologie zoals de informatica, electriciteit en engineering. Een derde van de persoonlijke computers dat in Europa wordt verkocht komt uit Zuid-Ierland. Bij de voordelen die door de autoriteiten aan de investeerders worden aangeboden zijn er de tarief van de taxatie op de winsten van de maatschappijen van 10 % (daar waar dit in Groot-Brittannië 35 % bedraagt), subsidies op de uitrustingen, hulp voor de vorming zoals tevens lage sociale bijdragen, (ads)

■    DAKLOZEN IN DE V.S.: De recente sneeuwstormen in de V.S. waren voor het arme deel van de Amerikaanse bevolking een pijnlijke ervaringf. Des te erger gezien in meer dan veertig steden wetten in voege werden gebracht die het centrum van de stad moesten vrijwaren van daklozen en dat deze in de buitenwijken moesten afgezonderd worden. Het aantal daklozen in de V.S. wordt geschat op 700.000.

Zo beschikt San Francisco over 1500 bedden voor 150.000 daklozen. In New York staan de ontvangstcentra in voor 7000 personen zodat meer dan het dubbele in straten en parken slaapt. In de volkskeukens van de humanitaire organisaties werden in 1995 50.000 eetmalen uitgereikt waarvan 30.000 aan kinderen, wat niet belet dat 35 tot 50.000 mensen per maand worden weggestuurd.

Volgens een onderzoek dat werd uitgevoerd in 29 Amerikaanse steden is de vraag naar kosteloze maaltijden in 1994-95 met 9 % toegenomen en in New York zelf met 42 %.

Als het Congres de voorstellen van de Republikeinen aanvaardt tot beperkingen in de Welfare (sociale hulp) en in de Medicar (ziekenzorg voor minst bedeelden) dan zou het aantal daklozen aanzienlijk toenemen, (ads)

■    DE RIJKSTE TIEN PROCENT van de Belgische bevolking 54,9 % van de vermogens bezit, of gemiddeld 19 miljoen per gezin. Binnen die groei die 421.000 gezinnen omvat, zouden 44.000 gezinnen 25,9 % van het totale vermogen bezitten of gemiddeld 84 miljoen frank per gezin…