Nagels met koppen


De grootste steden ter wereld
£j Steden: boven 5 miljoen inw. ^Vi Megasteden: boven 10 miljoen inw. 
MMinwoners
(duizenden, 1990) 
Tokyo25. 013
New York16.056
Mexico City15-085
Sao Paulo14.847
Shanghai13.425
Bombay12.223
LosAngeles11.456
Beijing10.872
Calcutta10. 741
Buenos Aires10.623
Seoul10.558
Osaka10.482
Rio de laneiro9- Si5
Parijs9-334
Tianjin9-*53
Jakarta9.250
Moskou9-048
Cairo8.633
Delhi8. 171
Manila7.968
Karachi7-965
Lagos7-742
Londen7-335
Chicago6.792
Istanbul6.507
Lima6-475
Essen6-353
Teheran6.351
Bangkok5.894
Dhaka5-877
Bron: unhcs, 1996 

■ EUROTUNNEL: De exploitant van de kanaaltunnel, de maatschappij Eurotunnel, staat voor een bedrag van 383,5 miljard in het krijt bij niet minder dan 225 banken. Het financieel debacle heeft alles te maken met de hoog opgelopen bouwkosten van de ondergrondse kanaalverbinidng. Vorig jaar op 14 september zette Eurotunnel zelf de uitbetalingen stop van de renten op een deel van de schulden. Sommigen blijken hier zeker op het verkeerde paard gewed te hebben.

■    DUITSLAND, EXPORT VAN KAPITAAL Vol gens het rapport van de Duitse Bundesbank was 1995 een recordjaar voor de export van Duitse kapitalen in de wereld. De investeringen bereikten het record van 50 miljard mark tegen 26 miljard in 1994.

Daartegenover bereikten de vreemde investeringen in Duitsland, tijdens dezelfde periode, slechts 13 miljard mark. De investeringen van de Duitse Konzerns gingen in hoofdzaak naar Oost-Europa (62 %), Centraal-Europa (517,5 %) en naar de ontwikkelingslanden (6 %) bijzonder naar Azië en Afrika.

  • AUTO’S: Het Japanse merk Mazda heeft bekend gemaakt dat Ford zijn participatie in het bedrijf heeft opgedreven van 25 % naar 39 %. Het aandeel van de verschillende automerken in de wereldhandel ziet er nu als volgt uit: General Motors: 8,03 %; Ford: 6,52 %; Toyota: 5,16%; Volkswagen: 3,5%; Nissan: 2,78%; Chrysler: 2,77%; Peugeot: 1,99%; Renault: 1,91 %; Mitsubishi: 1,8%; Honda: 1,74% en Mazda: 1,29%.
  • V.S.-WERKLOOSHEID: Amper twee maand na de aankondiging dat, voor de herstructurering van het bedrijf van de Amerikaanse telefoonreus A.T.S.T., 40.000 werkplaatsen zouden geschrapt worden, werd bekend gemaakt dat de P.D.G. van het zelfde bedrijf voor het jaar 1995 een vergoeding (?) opraapte van 16,2 miljoen dollar, (518 miljoen B.fr.) waarvan 5,2 miljoen dollar aan loon en 11 miljoen van zijn aandelen.

In 1994 bedroegen zijn inkomsten “slechts” 6,3 miljoen dollar.

Zelfs de krant “Business Week” wijst er op dat de toenemende afdankingen en een groeiende kloof tussen de inkomsten een aanzienlijke schade toebrengen aan de Amerikaanse samenleving. Uit een opiniepeiling die door dezelfde krant georganiseerd wordt blijkt dat 95 % van de ondervraagde Amerikanen de mening toegedaan is “dat het verrijken van hun aandeelhouders niet de eerste zorg moet zijn van de bedrijven”. Het voorbeeld van de PDG van ATST, Robert Allen, die 16,2 miljoen dollar opraapt om 45.000 mensen af te danken is daar een voorbeeld van.

■ BUITENLANDSE AMBTENAREN KOPEN BELASTINGVRIJ: Agalev-volksver-tegenwoordiger Tavernier stelde aan minister van Financiën Maystadt een parlementaire vraag met betrekking tot de fiscale voordelen van de in ons land verblijvende internationale ambtenaren en diplomaten.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat tussen 1994-1995 niet minder dan 1.562 ambtenaren die tot een internationale instelling behoren een fiscale vrijstelling op de door hen gemaakte kosten genoten. Gemiddeld kochten ze 857.000 roerende goederen aan. De verleende vrijstelling bedroeg 175.000 fr. per ambtenaar wat samen 273 miljoen fr. uitmaakt. De ongeveer 17.000 ambtenaren en diplomaten kunnen jaarlijks samen voor 30 miljoen fr. drank belastingvrij kopen en tijdens de afgelopen twee jaar mochten ze voor 6,8 miljoen liter brandstof belasting aankopen. En… de gemeenschap kan hier voor opdraaien…

TOP… PUNT

“Alle Belgen zijn gelijk voor de wet” staat in de grondwet. Mis… alles wordt bepaald naarmate je rijk of machtig bent. Een voorbeeld. Het mandaat van Alfons Verplaetse, gouverneur van de Nationale Bank, neemt normaal een einde in februari 1997. Verplaetse zal dan toch al 67 jaar zijn.

Het blijkt dat de regeringspartijen: CVP, SP, PSC en PS een uitzonderingsregel willen toepassen en zijn mandaat willen verlengen met twee of drie jaar.

Ze beschouwen hem namelijk als de onmisbare man om België een plaats te garanderen in de Europese Monetaire Unie die in principe op 1 januari 1999 van start zou moeten gaan. Het is goed om weten dat Alfons de man was die in 1981 de toenmalig premier Wilfried Martens, ACV-voorzitter Jef Houthuys en Hubert Detremmerie, de topman van de B.A.C, in zijn villa te Poupehan uitnodigde om, tijdens deze geheime ontmoeting, de devaluatie van de Belgische frank voor te bereiden.

’t Ziet er naar uit dat S.P. en P.S. deze duistere zaak vergeten zijn.