Opiniepeiling rond de Euro

De Europese Commissie en de regeringen van de lidstaten hebben een kampagne ingezet om de openbare opinie van het invoeren van de eenheidsmunt te overtuigen. Alle mogelijke middelen worden hierbij ingezet.

Zo werd ook een opiniepeiling georganiseerd. Na lang aarzelen en na protest van de journalisten besloot de Europese Commissie uiteindelijk de resultaten van de recent gehouden peiling toch te publiceren.

De Euro zeggen de opdrachtgevers geniet de godkeuring van 54 % van de ondervraagden. Zo deze akkoord gaan over het principe van een eenheidsmunt dan zijn er duidelijk sceptische geluiden wanneer het om concrete vragen gaat

Dit bleek al duidelijk uit de Franse stakingen in december j.l.

Dit komt eveneens tot uiting uit de hiernaast gepubliceerde tabel die door de E.U. vrijgegeven werd. (ads)

(illustratie toe te voegen: cijfers bevraging)

De eenheidsmunt en zijn gevolgen

Denkt u dat de Europese munt…?

 • Het reizen zal vereenvoudigen
 • Het winkelen zal vergemakkelijken
 • De kosten van de omschakeling zal bevorderen
 • De kostprijzen van de bedrijven zal verminderen
 • De oprispingen van de internationale markten zal afremmen
 • De ekonomische groei zal versnellen
 • Meer arbeidsplaatsen zal scheppen
 • Meer nadelen dan voordelen zal hebben
 • De kloof tussen rijken en armen zal vergroten
 • De lidstaten hun identiteit zal doen verliezen
 • De lidstaten de kontrole over hun eigen ekonomie zal afnemen
 • Een hogere inflatie voor gevolg zal hebben
 • De internationale monetaire agitatie zal verhogen