Personalia

Te Oostende overleed op 57-jarige leeftijd, onze vriend Hubert Jouret. Hubert stond gans zijn leven in de bres voor de arbeiders- en vredesbeweging.

Jarenlang baatte hij eveneens, met de vzw Pegasus, het Trefcentrum “Het Bakenuit.

Vrede verliest met Hubert een trouwe kameraad. Aan Huguette, zijn levensgezellin, zijn kinderen, vader, broer en familie bieden we onze oprechte deelneming aan in het zwaar verlies dat hen treft.

We vernemen het overlijden van mw. Marguerite Reuze uit Oostende, pediater, echtgenote van prof. René Bourgain, voorzitter van de Vrienden van de V.U.B. Aan dr. Bourgain, kinderen en familie betuigen we onze blijken van innige deelneming in de rouw die hen treft.

Op 15 april j.l. overleed te Gent onze vriend Lödör Arpad. Arpad was een trouwe vriend van de vredesbeweging. Zijn grootste ideaal was het verspreiden van het Esperanto als wereldtaal om de vriendschap onder de volkeren te bevorderen.

Aan zijn kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden bieden we onze oprechte deelneming in de rouw die hun treft.

Te Brussel overleed onze vriend André Messens, gewezen politiek gevangene en ere-directeur van het lager onderwijs.

Met André verliezen we een goede vriend die vele jaren actief was in de vredesbeweging.

Aan zijn echtgenote Hilda, zijn kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden betuigen we onze oprechte deelneming in het zwaar verlies dat hun treft.