Personalia

* Op 18 mei overleed te Aalst Ray-monde Jacquet, weduwe van Ray-mond De Smet.

Aan de kinderen, kleinkinderen en familie betuigen we onze oprechte deelname in de rouw die hun treft.

‘ Te Antwerpen overleed op 18 mei onze vriend Omer Van Bosch, gewezen weerstander en politiek gevangene.

Met Omer verdwijnt een trouwe kameraad die gans zijn leven in de bres stond in de arbeiders- en vredesbeweging.

Aan zijn echtgenote en familie bieden we onze oprechte deelneming aan bij dit zwaar verlies.

‘ Op 1 juni overleed Pol Tyberghein (61 j.) uit Grimbergen. Pol stond reeds in zijn studententijd in de bres en zou zich gans zijn leven blijven inzetten in de arbeiders- en vredesbeweging.

Aan Andréa, zijn echtgenote en kinderen betuigen we onze innige deelneming.