Vernieuwde atoomwapens

De Verenigde Staten geven een “aangepaste” atoombom een nieuwe rol op het slagveld. Een kleine atoombom wordt speciaal ontworpen om ondergrondse installaties te vernietigen. Het gaat om een aangepaste versie van de B61-7 atoombom – het type dat geacht wordt in Kleine Brogel en in Volkel (NL) te liggen – en dat vanuit een F-16 kan worden afgeworpen.

Deze B61-bommen die met een F-16 kunnen worden afgeworpen zijn volgens NAVO-richtlijnen aan België toegewezen, maar worden in vredestijd door Amerikaanse troepen in Kleine Brogel bewaard en bewaakt. Belgische militairen worden opgeleid voor deze NAVO-taak. Nochtans heeft België het non-proliferatieverdrag getekend en zich er toe verbonden géén controle te verwerven over kernwapens. Vandaag wordt deze B61 omgebouwd tot een beter bruikbaar wapen, (foto Greenpeace)

Miniatuur

Het ministerie van energie brengt een conversie-kit uit om een ongekend aantal bestaand B61-7 atoombommen te verbouwen naar een nieuw B61-11 wapen. Deze B61-11 boort zichzelf in de grond, en kan worden afgeworpen vanuit een reeks Amerikaanse vliegtuigtypes zoals de F-16 jachtvliegtuigen, B-1 en B-2 bommenwerpers en waarschijnlijk ook uit de B-52 bommenwerper. Zoals het basistype kan de atoomkracht van deze nieuwe bom variëren : van een equivalent van slechts 300 ton TNT tot een maximum kracht van 340 kiloton. Als ‘mini-atoombom’ geeft het de Amerikaanse strategen een wapen waarvan sommigen beweren dat het gebruik in regionale conflicten realistischer wordt dan de krachtige atoombommen. De vraag is wie het doelwit vormt : de Russen ? of derdewereldlanden ?

Het feit dat deze bom zich in de grond kan boren is precies bedoeld om ondergrondse bunkers of commando- en controle-installaties te kunnen raken.

Libië

In april vorig jaar deden Pentagon-mensen heel wat stof opwaaien met hun suggestie dat er binnenkort een wapen zou bestaan om ondergrondse doelwitten te raken, en dat eventueel kon worden ingezet tegen de veronderstelde ondergrondse chemische fabriek die Libië in Tarhunah aan het bouwen zou zijn. Deze nauwelijks verkapte bedreiging kwam er 11 dagen nadat de V.S. een akkoord ondertekenden voor een Afrikaanse atoomwapenvrije zone, waarbij het dreigen met of het gebruik van de atoombom van een betrokken staat tegen een andere ondertekenende partij verboden wordt, inclusief Libië. De Pentagon-ambtenaren moesten hun bedreiging inslikken, maar de ontwikkeling van het bedoelde wapen werd kennelijk in verhoogd tempo verder gezet.

Hoewel het Congres in 1993 een wet stemde waarbij de ontwikkeling van atoomwapens onder de 5 kiloton werd stopgezet, lijkt het onderzoek naar de B61-11 atoombom buiten deze wetsbepalingen te vallen, omdat het ministerie van energie dit klasseert onder de sectie “aanpassing” van een bestaand wapen. Greg Mello, directeur van de Los Alamos Studiegroep, meent echter dat dit wapen nieuwe militaire slagkracht betekent. Qua bedoeling en gebruiksmogelijkheid betreft het hier een nieuw wapen, is zijn stelling. Hij ziet hier ook een teken in dat de beleidsmensen uit de Clinton-ploeg het atoomwapen een nieuwe rol willen toebedelen in het post-koude-oorlogtijdperk.

Atoomwapenprogramma’s

Volgens Bruce Hall van Greenpeace wordt het atoomwapen in extremis verantwoord als afdreiging tegen de proliferatie van massa-vernietigingswapens. “Maar precies deze uitbreiding van de rol van atoomwapens in de veiligheidsstrategie, is contraproductief voor het werk van die regeringsmensen die elke nucleaire verspreiding tegen willen gaan.”

Deze ‘boor-atoombom’ werd ontworpen in Los Alamos en Sandia National Laboratories. De New Mexico labo’s en het ministerie van defensie oefenden met prototype-bommen in Alaska en Nevada. Nieuwe onderdelen van de B61-11 worden gefabriceerd in Ten-nesee’s Oak Ridge Reservation en in de Kansas City fabriek in Missouri. De assemblage gebeurt op een geheime plaats.

Het Department of Energy ontwikkelt nog andere “aanpassingen” van atoomwapens onder het mom van een stockbeheer programma : Stockpile Stewardship Program. Ze zijn van plan om minstens zes ondergrondse ‘subkritische'(°) atoomproefnemingen uit te voeren in de Nevada als onderdeel van genoemd programma.

Eloi Glorieux Nuclear campaigner voor Greenpeace

(°) subkritische atoomproefneming is een atoomtest waarbij de opgewekte energie net onder het niveau ligt om een kettingreactie op gang te brengen, (red.)