De zestien geboden van de talibans

De dag na de inname van Kaboul (Afghanistan) op 27 december 1996 werden door de voorlopige regering van de talibans (godsdienststudenten) aan de bevolking een aantal regels opgelegd die reeds van toepassing waren in de regio’s en steden die door de talibans werden bezet.

Sindsdien heeft het regime deze maatregelen nog verstrakt en heeft een commissie met als naam “Om het goede te bevorderen en het kwaad uit te roeien” officieel de zestien geboden die aan de bevolking worden opgelegd bekend gemaakt.

Hieronder volgen deze nieuwe regels, wellicht niet beperkt, die door de Maulawi (doctor in de theologie) Ana-yatulla Badagh, werden medegedeeld.

 • Het is verboden aan de vrouwen te werken (met uitzondering van medisch personeel) of op straat te komen zonder van kop tot teen bedekt te zijn met de tchadie (sluier).
 • Het is verboden aan de bestuurders van wagens vrouwen te vervoeren die niet van kop tot teen gesluierd zijn of gewoon de Iraanse tchador dragen.

Bij iedere overtreding zullen de bestuurders gestraft worden zoals tevens de echtgenoot van de vrouw die de wet miskent.

 • Het is verboden videocassetten te bezitten en naar muziek te luisteren.
 • Het is verboden zich te scheren of zijn baard in te korten. De personen die geen of weinig baard hebben zullen opgesloten worden tot hun baard zal gegroeid zijn tot de lengte van een hand.
 • Iedereen is verplicht vijf maal per dag naar de moskee te gaan. Vijftien

minuten voor de aanvang van het gebed moet in de straat een koord gespannen worden om de gelovigen te kanaliseren.

 • Het is verboden duiven of kwartels bezitten. De vogels die bij de particulieren zullen gevonden worden zullen de kop afgehakt worden. Deze maatregel is bestemd om weddenschappen te ontmoedigen gezien dit een spel is waarvoor Afghanen belangstelling hebben.
 • Het is verboden aan kinderen om met vliegers te spelen omdat dit de wedders zou kunnen beïnvloeden.
 • Het is verboden drugs te gebruiken of te verkopen. De overtreders zullen geëxecuteerd worden.
 • Het is verboden foto’s te bezitten. Deze maatregel is bestemd om de afgoderij uit te roeien. De foto’s van de overtreders zullen gescheurd worden.
 • Het is verboden lang of half lang haar te dragen. Het haar van de schuldigen zal onmiddellijk afgeschoren worden.
 • Het is verboden aan de geldwisselaars de toegelaten winst te overschrijden, kleine munten in grote om te zetten, te lenen of te ontlenen.
 • Het is verboden vrouwenklederen te maken. De naaisters zullen opgesloten worden.
 • Het is verboden de toverkunst uit te oefenen. De boeken van de tovenaars zullen verbrand worden en de overtreders opgesloten.
 • Het is verboden op trommels te spelen, te zingen of te dansen op huwelijksfeesten. De schuldigen zullen aangehouden worden.

Aan dit alles moet nog toegevoegd worden wat deze zestien geboden niet vermelden en “normaal” van toepassing zijn: de amputatie bij diefstal, de steniging bij overspel en het sluiten van de meisjesscholen.

A.D.S.