Nagels met koppen

  • FAILLISSEMENT IN EUROPA: Vergelijking tussen 1995 en 1996 in procenten: Denemarken (-22 %), Finland (-8,5 %), Noorwegen (-4,1 %) (geen lid van de E.U.), Nederland (-4,1 %),Groot-Brittannië (0,5 %), Zweden (+0,2 %), Italië (+0,5 %), Portugal (+1 %), Ierland (4,3 %), Zwitserland (4,4 %) (geen lid van de E.U.), België (5,7 %), Frankrijk (+8 %), Oostenrijk (14,1 %), Duitsland (15,5%).
  • GOKLUST: In de voorbije negen jaar is in de V.S. gokken uitgegroeid tot de populairste vrijetijdsbesteding. De Amerikanen verliezen per jaar meer geld in casino’s dan ze aan speelgoed kopen voor hun kinderen. 85 % van de gokactiviteiten hebben plaats in casino’s die na 1990 zijn gebouwd, gokken in al zijn vormen is in de V.S. goed voor 500 miljoen dollar.
  • AUTO ASSEMBLAGES IN VLAANDEREN: De jaarlijkse productie bedraagt normaal Ford: 470.000; Opel: 300.000; Volkswagen: 200.000; Volvo: 165.000; Renault: 130.000.

Aantal werknemers: Ford: 13.500; Opel: 7.500; Volkswagen: 5.800; Volvo: 3.700; Renault: 3.700.

Omzet: Ford: 177 miljard frank, Opel: 74 miljard, Volkswagen: 74 miljard, Volvo: 90 miljard en Renault: 37 miljard. Meer dan 95 % van de productie wordt geëxporteerd. Men schat op 17.000 werknemers bij de toeleveranciers.

■    EUROTUNNEL: Men hoort de laatste tijd steeds meer beweren dat privé firma’s beteren nauwkeurigerwerken dan staatsondernemingen. Eurotunnel bewijst dat dit praat voor de vaak is. De constructie van de tunnel kostte twee maal (534 miljard frank) meer dan oorspronkelijk voorzien was.

De 740.000 kleine aandeelhouders die, na een handige publiciteitscampagne werden op sleeptouw genomen betaalden bij de opening van de inschrijvingen in november 1987 een aandeel aan 210 fr. Op 24/1/97 was dit zelfde aandeel nog slechts 44,70 fr. waard.

■    JAPAN: De dominante rol van Japan in Azië is merkbaar sinds 1993. Het ministerie van buitenlandse zaken en industrie maakte bekend dat de Japanse ondernemingen op deze da tum reeds 65 miljard dollar geïnvesteerd hadden in Aziatische landen. De Amerikaanse bedrijven bereikten slechts 38 miljard en de Europese 23 miljard dollar. In China bereikten de Japanse ondernemingen – deze via Hongkong niet inbegrepen, 4,4 miljard dollar, het aantal gedelokaliseerde Japanse bedrijven, dus met filialen in Aziatische landen, was dus eigenlijk lager dan de Amerikaanse bedrijven.

  • WALL STREET: In 1996 werden de rijkste mannen van de wereld nog rijker. Phil Knight de schoenfabrikant, maakte een aanvullende winst van 13,5 miljard en de bankier Warren Buffet 7 miljard. Wat het patrimonium van Bil Gates betreft, de eigenaar van Microsoft, dit steeg met 29 miljard dollar en overtreft zelfs de budgetten van vele landen.
  • PRIVÉ INVESTERINGEN IN ONTWIKKELINGSLANDEN: Hierbij volgen de tien landen die, uit een pot van 258 miljard dollar, in 1996 het grootste deel van de privé investeringen ontvingen: Rusland: 3,6 miljard dollar, Turkije: 4,7 miljard, India: 8 miljard, Argentinië: 11,3 miljard, Thailand: 13,3 miljard, Brazilië: 14,7 miljard, Maleisië: 16 miljard, Indonesië: 17,3 miljard, Mexico: 28,1 miljard en China 52 miljard dollar.

■    WINSTEN: Dagelijks staat het patronaat aan de klaagmuur. Deze heeft het dan over de hoge loonkosten en pleit voor de verlaging van de lonen als enig alternatief om de concurrentie het hoofd te bieden.

Flexibiliteit, inleveringen, herschikking, sanering en afvloeiingen zijn enkele van de nieuwe termen die aan de dagorde staan.

Om ook eens een andere klok te horen citeren we hieronder een aantal van de in voorbije weken gepubliceerde gegevens over de stijging van de winsten van enkele grote vennootschappen.

Compagnie de Suez: winst 5,15 miljard (4 miljard verlies in 1995). Gemeentekrediet: +13,7%; Bacop: + 37%, Delhaize: +15,5%; Fortis: + 16 %; Picanol: + 70 %; Electrafina: 24,3 miljard (5,3 in 1995); Kredietbank-Luxemburg: +11,5%; Deceuninck: + 29,6 %; Corona-Lotus: + 16 %; BMW: + 18,5 %; Generale Maatschappij van België: +22%; H.B.K. Spaarbank: + 10%;C.B.R.:+ 12 %; Generale Bank: + 10%; Bayer: + 13,5%; Rabobank: + 14 %; ABN-Amro: + 26 %; Gevaert: + 44 %; Ibel Holding: + 31 %. En zo gaat het verder.

Ondertussen gingen er, in het eerste trimester van 1997 niet minder dan 2.147 (+ 11 %) firma’s failliet o.m. 140 inde kleinhandel, 151 in de groothandel 119 in de horeca en 93 in de dienstensector.

■ WALT DISNEY I: Het National Labour Committee (NLC)-Nationaal Arbeiders Comité, een Amerikaanse syndicale organisatie, wijst er op dat de lonen die door Disney betaald worden aan de Haïtiaanse kinderen om haar producten (kleren en gadgets) te maken slechts minder dan 60 % dekte van de vitale benodigdheden. Het NLC, dat gesteund wordt door religieuze organisaties, wijst er op dat vele arbeiders in Port-au-Prince, met 60 fr. per dag een loon verdienen dat onder het levensminimum ligt. Michael Eisner, de PDG van Disney verdiende in 1993 niet minder dan 203 miljoen dollar of 325.000 maal het loon van een Haïtiaanse arbeider. Kritische aandeelhouders wezen er sindsdien op dat het uurloon van Eisner, d.w.z. 99.783 dollar gelijk staat met 168 jaren arbeid van een Haïtiaan. Een resolutie waarin een einde gevraagd wordt van deze mensonterende situatie waarin producten in derde wereldlanden worden geproduceerd kreeg 8,5 % van de stemmen.

Betoging in Californië tijdens de Algemene Vergadering van de Disneygroep

■ WALT DISNEY II: Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering wist de voorzitter van de Disneygroep, ondanks luid protest, een verhoging van zijn “bescheiden loontje” te laten goedkeuren. Naast een basisloon van 750.000 (25,5 miljoen frank) krijgt Eisner nog de mogelijkheid om een pakket aandelen te verwerven voor een waarde van 195 miljoen dollar. Bovendien liggen voor Eisner nog miljoenen dollar te wachten aan bonussen. Het contract loopt van 1977 tot 2006 zodat Eisner gerust is voor de toekomst. Dezelfde Eisner is ondertussen als voorzitter een hevig voorstander van herstructureringen en halftijdse jobs. (ads)