Eerlijkheidshalve

V.S.: De terugkeer van “Geronimo”

Elmer “Geronimo” Pratt, 50 jaar, een gewezen militant van de zwarte panters werd op 10 juni jl. door de rechtbank van Santa Ana (Californië) in vrijheid gesteld.

Het was de zeventiende maal dat “Geronimo” Pratt een herziening van zijn proces had aangevraagd. Het was eindelijk de goede maal. Pratt werd in 1972 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor een moord die hij niet kon begaan hebben. Het was echter de tijd dat de Amerikaanse zwarten een organisatie hadden uitgebouwd die de Black Panthers (zwarte panters) werd genoemd en actief was in de zwarte getto’s. Voor John E. Hoover, het toenmalig hoofd van het FBI, was deze organisatie vijand nr. 1 en werd dus iedere kans aangegrepen om deze te treffen. De ter dood veroordeelde Mumia Abu-Jamal, die sinds jaren eveneens voor de herziening van zijn proces vecht, is een ander slachtoffer van deze FBI-strategie.

Pratt, een oudgediende uit de oorlog in Vietnam, was een jonge student aan de universiteit van Californië, werd aangehouden in 1968 onder beschuldiging in Los Angeles een onderwijzeres te hebben vermoord. Maar … de dag van de moord was Pratt aanwezig op een meeting van de “zwarte panters” in Oakland in Zuid-Califomië, zowat 600 km verwijderd van de plaats van de moord. De rechtbank gebruikte echter de getuigenis van een zeker Julius Buther, gewezen lid van de zware panters, waarvan later bekend werd dat het een vroegere crimineel is en als informant betaald werd door het FBI. Een “kleinigheid” die niet bekend was bij het proces in 1972. Drie jaar na de moord, in 1971, werd Pratt ook erkend door de echtgenoot van het slachtoffer na voordien andere personen te hebben beschuldigd. Bij het proces werd met al deze tegenstrijdige verklaringen geen rekening gehouden om het door de FBI ineengestoken scenario niet te hinderen. Het zou dus meer dan een kwart eeuw duren vooraleer door de rechtbank met de ware feiten werd rekening gehouden. Meer dan een kwart eeuw bleef hij in de gevangenis! De onaflaatbare inzet van zijn verdedigers en zijn vrienden heeft het echter gehaald. Elmer “Geronimo” Pratt is eindelijk vrij. Het is nu te hopen dat dank zij de internationale solidariteit en de inzet van zijn verdedigers ook het proces van Mumia Abu-Jamal, die onschuldig tot de elektrische stoel veroordeeld werd, zal hierzien worden en dat men zijn invrijheidstelling zal kunnen bewerkstelligen. (ads)

Atoomwapenvrije zone

In het Duitse parlement heeft Gysi met z’n PDS een motie ingediend die de Bondsregering aanmaant initiatieven te nemen om een atoomwapenvrije zone te creëren in Midden- en Oost-Europa. Er zijn verschillende verdragen die atoomwapenvrije gebieden in het zuiden instellen, maar het noorden ontsnapt daar aan.

Ze vertrekken van het 2+4-akkoord over de Duitse vereniging waarbij het engagement werd aangegaan op het voormalige DDR-grondgebied geen atoomwapens te installeren. Daarbij onderstrepen ze ook dat Duitsland geen eigen atoomwapens heeft, en dat Wit-Rusland en Oekraïne zichzelf ook atoomwapenvrij hebben verklaard. Ze willen dat Duitsland zich inzet om de vagere verklaring in het NAVO-Ruslandverdrag te versterken zodat er garanties komen dat de nieuwe NAVO-leden echt atoomwapenvrij zullen zijn. De zone behelst dus gans Duitsland, Midden- en Centraal Europa, en ook Skandinavië, de Baltische staten. Dergelijke zone moet meer zekerheid inhouden in verband met nucleaire non-proliferatie. En bovendien moet de NAVO dan ook de nucleaire afschrikking laten varen.