Nagels met koppen

■    LUCHTVAART: Twee van de grootste vliegtuigbouwers van de Verenigde Staten, Boeing en McDonnald Douglas hebben besloten samen te smelten. Hun objectief is een groep te vormen die in 1997 een zakencijfer behaalt van 48 miljard dollar en de eerste van de wereld te worden op het vlak van de vliegtuigbouw en de ruimtevaart. Boeing, voorheen nr. 1 in de wereld had vooraf een contract afgesloten met de maatschappij American Airlines voor de levering van 630 vliegtuigen en schat de wereldmarkt op 45 miljard dollar waarvan het tweederde wil veroveren. McDonnald de nr. 3 haalt hoofdzakelijk zijn inkomen uit militaire leveringen en heeft 64.644 loontrekkenden.

De Europese Airbus, de nr. 2 in de wereld van vliegtuigbouwers, is zich eveneens aan het herstructureren. Het Franse Aérospatiale (37,9 % van Airbus), het Duitse Daimler-Benz (37,9 %), British Airspace (20 %) en het Spaanse Construciones Aeronautica (4,2 %) hebben op 13/1 bekend gemaakt om voor 1999 een gemeenschappelijke naamloze vennootschap op te richten. Er is eveneens sprake dat het Italiaanse Alenica zich hierbij zou aansluiten.

Samen wensen ze een superjumbo te bouwen, de A3XX 200 waarvan een versie 555 en een andere versie 656 personen zou kunnen vervoeren. Boeing de Amerikaanse vliegtuigbouwer van de jumbo 747, waarvan sinds 1970 zo’n 1.100 exemplaren werden geleverd blijkt er te willen van afzien nog dergelijke grote toestellen te bouwen, (ads)

■    WERKLOZEN: Uit een rapport van Eurostat, het bureau voor statistiek van de Europese Unie, waren er eind november in de lidstaten 18,2 miljoen
werklozen.

Volgens dit bureau bleef de werkloosheid sinds april 1995 ongewijzigd. In Luxemburg (3,3 %) en Oostenrijk (4 %) ligt het aantal werklozen het laagst. Spanje staat vooraan (22,3 %) gevolgd door Finland (15,3 %), Frankrijk (12,5 %). lnBelgië(9,5 %)zou de werkloosheid gedaald zijn met 0,1 %. In vergelijking met november 1995 lag de werkloosheid in de E.U. gemiddeld 0,1 % hoger.

■    FAILLISSEMENTEN: Als men de door de regering gepubliceerde cijfers zou moeten geloven daalt het aantal werklozen in ons land. Men spreekt dan niet van tienduizenden werklozen die uit de statistieken verdwijnen. Sommigen omdat ze uitgesloten werden, anderen omdat ze op brugpensioen werden gesteld of nog anderen omdat, gezien hun leeftijd, ze niet meer als werkzoekende genoteerd worden. Sinds een aantal weken komen er met de zogenaamde herstructureringen en faillissementen eveneens andere brutale gegevens op ons af. Zo is er Philips Brugge waar 400 banen zullen worden geschrapt, de Tongerse producent van elektronische producten Nova sluit eveneens de boeken en zet 420 mensen op straat. Bij de staalproducent Forges de Clabecq spreekt men van 1800 afdankingen. Het failliet van Superclub van Philips zet eveneens 375 mensen zonder job en in het metaalbedrijf IMOP gaan 350 banen verloren. Bij CP Clarx gaat het eveneens om 300 werkplaatsen en bij de Cokesproducent zijn er het 300. Ook de RMT mag niet vergeten worden… En zo gaat het verder ondanks de optimistische verklaringen van de regering die in een andere wereld schijnt te leven.

  • VROUWEN IN PARLEMENT: Alhoewel vrouwen de meerderheid van de bevolking, en dus ook van de kiezers uitmaken zijn zij in praktisch alle parlementen ondervertegenwoordigd. in de West-Europese landen ziet deze vertegenwoordiging er als volgt uit: Zweden (43 %), Denemarken (34 %), Finland (33,5 %), Nederland (28,5 %), Duitsland (26,5 %), Spanje (22 %), Luxemburg (18 %), Portugal (13,5 %), België en Ierland (12 %), Groot-Brittannië (10 %), Italië (9,5 %), Griekenland (5,6 %)en … als rode lantaarn Frankrijk (5,5 %) of slechts evenveel als in 1946 toen de vrouwen stemrecht kregen.
  • FILM: Volgens het Amerikaans gespecialiseerd tijdschrift “Variety” vervaardigden de belangrijkste Amerikaanse filmhuizen samen 159 filmen in 1996.

De twaalf belangrijkste brachten, alleen doorheen hun vertoningen in de Verenigde Staten, 5,76 miljard dollar op. De belangrijkste successen waren: “Independence Day” (306 miljoen dollar), “Twister” (241 miljoen dollar), “Mission Impossible” (186 miljoen dollar), “The Rock” (134 miljoen dollar) en “The Nutty Professor” (128 miljoen dollar).

■    IMPORT EN EXPORT: Naar aanleiding van de recente wereldhandels
conferentie in Singapour werden cijfers bekend gemaakt van de belang
rijkste import en exportlanden in 1995. (in miljarden dollar)

Import: Verenigde Staten (770,8), Duitsland (441,7), Japan (335,9), Frankrijk (272,4), Groot-Brittannië (264,7), Italië (203,4), Nederland (197,6), Canada (177,5),  Hong-Kong (171,8),  België-Luxemburg (152,5). Export: Verenigde Staten (583,9), Duitsland (505,4), Japan (443), Frankrijk (284,5), Groot-Brittannië (239,9), Italië (232,5), Nederland (197,5), Canada (192,1), Hong Kong (173,8), België-Luxemburg (165,9). Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Hong-Kong meer invoeren dan dat ze uitvoeren.

■    EENHEIDSMUNT: De Franse krant “Le Figaro” liet in enkele lidstaten van de E.U. een opiniepeiling uitvoeren met betrekking tot het standpunt van de burgers t.o. v. de invoering van de EURO en over hun mening of hierover een referendum moet gehouden worden. In Duitsland wenst 79 % van de bevolking de mogelijkheid te hebben zich hier over te kunnen uitspreken. In Groot-Brittannië zijn er 76 %. In Frankrijk waren er 66 % en in Italië 52 %.

Op de vraag “denkt u dat er gevaar bestaat dat binnen de Europese Unie één land een dominerende rol zal spelen?” antwoordden 56 % van de Britten, 51 % van de Italianen, 50 % van de Fransen en… 28% van de Duitsers onomwonden: Duitsland.

  • SHELL-OIL: Boekte in 1996 de hoogste winst uit haar 84-jarig bestaan. Shell-Oil, de Amerikaanse tak van de Nederlandse Shell groep noteerde een winst van 2,02 miljard dollar (64,6 miljard frank) vergeleken met 1,52 miljard dollar voor 1995. De omzet steeg van 24,65 miljard naar 29,15 miljard dollar (933 miljard frank).
  • CHRYSLER: De nummer drie op de ranglijst van de Amerikaanse autobouwers heeft vorig jaar zijn winst zien stijgen van 2,03 miljard tot 3,53 miljard dollar (113 miljard frank). De winststijging van 1,8 miljard dollar (48 miljard frank) betekent een record. Chrysler verkocht 2,5 miljoen auto’s en overtrof het record uit 1988 dat 2,21 mijjoen wagens bedroeg.
  • ONTWAPENING: Stel u voor dat men voor een discussie voor een anti-tabakcampagne een vertegenwoordiger van Malboro zou uitnodigen of dat men, in het kader van aan anti-drug-actie, een plaats zou openhouden voor een bekend type van de maffia, leder zou dit zeker een schandaal noemen. Maar wanneer de Verenigde Naties, meer precies zijn Economische Sociale Raad (Ecosoc) het raadgevend statuut verleent aan de National Rifle Asso-ciation (NRN) de Amerikaanse pro-wapenlobby uitnodigt aan discussies over ontwapening deel te nemen, dan schijnt zich hierover niemand vragen te stellen.