Wist je dat…

 • … volgens een rapport van de Verenigde Naties de 385 miljardairs in dollar een inkomen hebben dat gelijk staat met dit van 45 % van de wereldbevolking.
 • … de 2 % rijkste grondeigenaars van Brazilië 60 % van de landbouwgrond bezitten, terwijl de 4,8 miljoen landarbeidersfamilies over een inkomen beschikken dat ver onder het levensminimum ligt.
 • … volgens het Braziliaans instituut voor landbouwhervormingen de grote landeigenaars die nauwe banden hebben met de meest reactionaire politici, 153 miljoen ha landbouwgrond bezitten wat een oppervlakte uitmaakt zo groot als Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zwitserland en Oostenrijk samen. Slechts 10 % van deze gronden wordt bewerkt.
 • … in een in Israël gehouden opiniepeiling drie burgers op vier zich uitspreken voor de voortzetting van het vredesproces en 45 % van de bevolking het principe van een Palestijnse staat aanvaarden, een perspectief dat zelfs de Israëlische arbeiderspartij van S. Peres tot heden officieel nog niet goedkeurde.
 • … in het perspectief van de aansluiting van Hongkong bij China een rechtstreekse spoorwegverbinding van 2531 km werd aangelegd tussen Peking en Hongkong. De reis duurt 38 uur.
 • … Turkije 57 miljoen inwoners heeft waarvan 13 miljoen Koerden en 98 % moslim zijn. De republiek werd gesticht in 1923 door Mustafa Kemal.
 • … de wereldbevolking tussen 1900 en 1985 verdubbelde maar de rijkdommen van de planeet dertigmaal verhoogden.
 • … volgens de Verenigde Naties betaalt Afrika vier maal meer voor de afkorting van zijn schulden dan dat het uitgeeft aan gezondheidszorg.
 • … ieder jaar verhuist gemiddeld 17 % van de bevolking van de Verenigde Staten, ruim acht miljoen mensen, van de ene staat naar de andere. Het is dit soort “mobiliteit” die de Eurocraten zich als model stellen.
 • … de Zaïrese regering nieuwe bankbiljetten uitgeeft tegen een waarde van 100.000, 500.000 en één miljoen Zaïre. Eén dollar heeft een waarde van 160.000 Zaïre.
 • … uit de uitgave “De oorsprong van de woorden” van de Amerikaan Merrett Rublen blijkt dat de 6 miljard inwoners van onze planeet niet minder dan 6.000 verschillende talen spreken.