Nagels met koppen

■    RIJKSTEN: In de jaarlijkse klasse ring van “’s werelds rijksten” die in het Amerikaanse tijdschrift “Forbes” werd gepubliceerd komt William H Gates II, éénenveertig jaar, de grote baas van Microsoft met een fortuin 36,4 miljard dollar op de eerste plaats als de rijkste ondernemer van onze planeet. Sinds in juli 1996 de aandelen van Microsoft op de beurs verhandeld werden stegen deze met 119 %.

Alleen de Sultan van Brunei, geen ondernemer, gaat met 38 milljard dollar Gates voorbij. Daarna volgen de familie Walton, erfgenamen van de Amerikaanse super-markten Wal-Mat met 27 miljard en de beursmagnaat Warren Buffet met 23,3 miljard dollar. De rijkste vrouw, ze staat op de 26ste plaats, is de Francaise Lilian Bettan-court met een fortuin van 6,4 miljard dollar. Reken maar even uit. Aan de huidige koers vertegenwoordigt één miljard dollar niet minder dan 38 miljard fr.

  • TWEEDE JOB: Ondanks de hoge werkloosheid moet men vaststellen dat heel wat mensen uitkijken naar een tweede job. Volgens officiële cijfers – in ’t zwart zal het zeker het dubbele zijn -maakt dit voor de actieve bevolking van de landen van de Europese Unie 3,4 % uit. Per land geeft dit voor Zweden 8,3 %, Denemarken 5,7 %, Portugal 5,6 %, Oostenrijk 5,2 %, Groot-Brittannië 5 %, Finland 5 %, Nederland 4,9 %,Frankrijk3,4%, Duitsland2,7%, België 2,6 %, Spanje 1,6 % en Italië 1,3%. Het is wel opvallend dat het academici zijn die zich geroepen voelen om een tweede job uit te oefenen.
  • NIGERIA: Uit een onderzoek van de Nigeriaanse professor Bandipo blijkt dat één op de vijfentwintig vrouwen in Nigeria sterft van complicaties die betrekking hebben met hun zwangerschap d.w.z. 400 maal meer dan in de ontwikkelde landen… In Sierra Leone enregis-treert men 1800 overlijdens van moeders op 100.000 levende geborenen. In Afghanistan zijn er dit 1700. In Frankrijk 15 en in Noorwegen 7.
  • VACANTIES: Van de Belgen die in 1994 in verlof gingen waren er 71,3 % die naar het buitenland trokken. Met 22,5 % kreeg Frankrijk de voorkeur. Spanje volgde met 13,2 %, Itaiië 5,8 %, Oostenrijk 4,6%, Zwitserland 3,1 %, Duitsland 2,4 %, Griekenland 2,3 %, Nederland 2,3 %, Groot-Brittannië 1,8 %, Oost-Europa 2,4 % en de rest 10,9 %. In ons land stond de kust vooraan met 15,8 %, de Ardennen volgden met 7,8 %,  het plattelandstoerisme 3,7 % en het stadstoerisme 1,4 %.

■    DUITSLAND: Het Duits bureau voor statistiek in Wiesbaden maakte op 5/8 bekend dat het aantal inwoners in 1997 gestegen was tot 82,01 miljoen. In dit zelfde jaar stierven er echter 87.000 meer mensen dan dat er geboren wer den wat er op wijst dat de immigratie voor Duitsland nuttig en belangrijk is. Tevens werd bekend gemaakt dat het aantal werklozen in juli toegenomen was met 131.800 eenheden om de 4,35 miljoen te bereiken. Ook wanneer er met de seizoeninvloeden rekening gehouden wordt, betekent dit nog een stijging van 17.000. Het percentage van het aantal werklozen t.o.v. de actieve beroepsbevolking steeg van 11 % naar 11,4 % in het westelijk deel wat wijst op een toename van 66.000 nieuwe werklozen en een totaal van 2,99 miljoen. In het oostelijk deel, de vroegere DDR, zaten in juli 1.365 miljoen mensen zonder werk of een stijging van 9,5 tot 9,7 %. 65.800 meer dan in juni. Het werkloosheidspercentage steeg er van 17,3 naar 18,1 %. Ondertussen blijft Kanselier Helmut Kohl beweren dat hij, tegen het jaar 2000, het aantal werklozen zal halveren.

  • SPORT: De inzet van sportlui is bewonderenswaardig. Om resultaten te behalen zijn langdurige inzet en persoonlijke offers onontbeerlijk. De periode waarin ze prestaties leveren is bovendien kort en het is normaal dat ze een apppeltje voor de dorst op de kant leggen. Maar er zijn ook de dubieuze figuren die rond de sportlui draaien en mede van hun beroemdheid profiteren. Zeg maar misbruiken. Zo is de sport een echte commercie geworden. Alle records werden geslagen met de recente transfer van de Braziliaanse voetballer Ronaldo van F.C. Barcelona naar Inter Milaan. De duurste speler uit de geschiedenis van het voetbal werd door Inter Milaan afgekocht voor 1,01 miljard frank. Tijdens zijn eerste match op 27/7 bleef hij slechts tien minuten op het terrein.
  • CORRUPTIE: De organisatie Trans-parancy International heeft in samenwerking met experten van de universiteit van Göttingen (Zweden) op 31/7 een lijst gepubliceerd van het corruptieverschijnsel in 1997 in verschillende landen. Het meest corrupte land is Nigeria gevolgd door Bolivia, Colombia en Rusland. Minst corrupt is Denemarken gevolgd door Finland (2), Zweden (3), Nieuw-Zeeland (4), Canada (5), Nederland (6), Noorwegen (7), Australië (8), Singapore (9) en Luxemburg (10). Frankrijk staat 20ste gevolgd door Japan en Costa Rica. België komt slechts op de 26ste plaats, en wat de Europese landen betreft, enkel gevolgd door Italië die op de 30ste plaats staat. Wanneer men de evolutie overschouwt van de plaats van België in de rangschikking van de minst corrupte landen dan merken we dat ons land van 1980 tot 85 op 10de plaats stond. Van 1988 tot 92 op de 17de plaats. In 1996 op de 20ste plaats om in 1997 op de 26ste plaats te geraken.

De Agusta en Dassault affaires zullen hierbij zeker een niet te miskennen rol gespeeld hebben.

■ KRANTEN: Het land met de meest verkochte kranten in 1996 is Japan met 72,7 miljoen exemplaren per dag (+ 0,9 %). De Verenigde Staten volgt met 57 miljoen (- 2,1 % tegenover 95 en – 8,8 % in de laatste 10 jaar). Derde land is China (2.200 kranten) waarbij de tien belangrijkste instaan voor de verkoop van 28,5 miljoen exemplaren. India komt op de 4de plaats met 29,4 miljoen. In Europa staat Duitsland op de eerste plaats met 25,2 miljoen exemplaren gevolgd door Groot-Brittannië met 19,3 miljoen. Frankrijk is zevende met 8,4 miljjoen voor Brazilië met 6,4 miljoen en Italië met 5,9 miljoen.

Scandinavië en Japan zijn de landen waar de meeste kranten verkocht worden. Op 1000 inwoners zijn er in Noorwegen 592 die regelmatig een krant nemen, in Japan 582, in Finland 450, in Zweden 438, in Zwitserland 357, in Luxemburg 348, in Nieuw-Zeeland 344, in Groot-Brittannië 330 en in Duitsland 318.

De V.S. komt op de 12de plaats met 297 en Frankrijk heeft 182 kopers van een dagblad op 1000 inwoners.

■ LONEN: In alle landen daalt het deel van de lonen in het nationaal product. Tussen 1965 en 1994 daalde dit in Duitsland van 62,7 % tot 61,2 % van het BBP. In de Verenigde Staten liep dit terug van 68,5 % naar 66,7 % en in Frankrijk zelfs van 68,8 % tot 59,7 %.

■ RIJK EN ARM: Tussen 1960 en 1993 groeide het deel van de 20 % rijkste wereldburgers van 70 % tot 85 % van het wereldproduct en … daalde voor de 20 % armsten van 2,3 % naar 1,4 %. Zo leven 1,3 miljard mensen, met een inkomen van minder dan één dollar per dag, in de absolute armoede.